Đảng bộ BHTGVN triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

09:53-12/07/2021

Sáng ngày 09/7/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ BHTGVN và Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04/NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hội nghị được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến và đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Công Nghĩa – Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và các đồng chí đại diện các ban, đơn vị thuộc Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW.

Về phía Đảng ủy BHTGVN có đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT và các đồng chí thành viên chuyên trách HĐQT; đồng chí Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc cùng các đồng chí thành viên Ban Điều hành; đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí Kiểm soát viên, ủy viên UBKT Đảng ủy, bí thư, cấp ủy các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các cán bộ làm công tác Đảng.

 

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát và diễn biến khó lường đã ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của nước ta. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống BHTGVN nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ ngành Ngân hàng theo kế hoạch.

 

Đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN phát biểu khai mạc hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy BHTGVN cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy BHTGVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể trong toàn hệ thống thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu theo tinh thần nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng đề ra, chủ động và tích cực thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao với sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động trước nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; hoàn thành đánh giá và phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020; rà soát, bổ sung và kiện toàn cấp ủy trực thuộc, quy hoạch các chức danh Ban chấp hành Đảng bộ theo quy định. Chú trọng quan tâm tới công tác phát triển đảng viên mới, trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ BHTGVN đã kết nạp 16 quần chúng vào Đảng.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ BHTGVN...

 “Kết quả công tác xây dựng Đảng, cùng với kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị 6 tháng đầu năm 2021 là tiền đề quan trọng để Đảng ủy BHTGVN hoàn thành chương trình công tác chuyên môn nghiệp vụ năm 2021” - đồng chí Hà Hồng Sơn nhấn mạnh.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 06/12/2013 của Đảng ủy Khối DNTW về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối DNTW. Theo đó, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối, UBKT Đảng ủy Khối, Đảng ủy BHTGVN đã thực hiện tốt Nghị quyết số 04, đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chủ động, kịp thời sơ kết, tổng kết, triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, nhiệm kỳ của Đảng ủy BHTGVN bám sát định hướng của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối và chỉ đạo cấp ủy, UBKT đảng ủy các cấp xây dựng, thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm theo quy định.

Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ghi nhận và đánh giá cao kết qủa hoạt động 6  tháng đầu năm 2021 của Đảng bộ BHTGVN, đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW nhận định: trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung và BHTGVN nói riêng còn nhiều khó khăn, Đảng ủy, Ban lãnh đạo và cán bộ, đảng viên, người lao động BHTGVN đã nỗ lực vượt qua thách thức để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường đoàn kết, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương cũng như của Đảng bộ Khối; triển khai sơ-tổng kết tương đối toàn diện việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết giai đoạn 5-10 năm qua; nỗ lực phấn đấu để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị cao hơn cùng kỳ năm 2020. Đồng chí Chu Đình Động cũng lưu ý 6 nhiệm vụ Đảng bộ BHTGVN cần tập trung triển khai, trong đó nhấn mạnh thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, từ đó tạo sự đồng thuận tong Đảng bộ, đặc biệt công tác đổi mới, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo và nêu gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đảng bộ BHTGVN tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN khẳng định trong thời gian tới, Đảng bộ BHTGVN với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước giao; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; xây dựng Đảng bộ BHTGVN ngày càng phát triển, phấn đấu các tổ chức đảng đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đồng chí Chu Đình Động thay mặt Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và đồng chí Vũ Minh Tiệp – Trưởng ban Chính sách pháp luật Cơ quan Thường trực Công đoàn BHTGVN; trao quyết định khen thưởng đối với 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2016-2020.

 

Đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và đồng chí Vũ Minh Tiệp – Trưởng ban Chính sách pháp luật Cơ quan Thường trực Công đoàn BHTGVN vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

 

Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2016-2020

Phòng TTTT