Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ

15:32-16/04/2019

Sáng ngày 12/04, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án tăng cường công tác kiểm tra đối với tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi (BHTG). Tham dự có ông Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN cùng các thành viên HĐQT; ông Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc cùng các thành viên Ban điều hành; đại diện Kiểm soát viên, Ban Giám đốc các Chi nhánh, đại diện lãnh đạo các phòng, ban và cán bộ các phòng thực hiện công tác Kiểm tra, Giám sát tại Trụ sở chính và 8 Chi nhánh.

Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), từ đó lành mạnh hóa tình trạng tài chính và củng cố năng lực hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD). Trước đó, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN cũng đã ban hành một loạt các văn bản chỉ đạo nhằm đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt để đẩy mạnh tiến độ xử lý nợ xấu và tái cơ cấu các TCTD cũng như chấn chỉnh, tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hệ thống TCTD, đặc biệt là hệ thống QTDND như “Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng; “Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 02/10/2018 của Thống đốc NHNN về việc Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND”.

Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban lãnh đạo BHTGVN đã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng phòng, ban nghiệp vụ. Theo đó, Phòng Giám sát, phòng Kiểm tra, Phòng Tham gia Kiểm soát đặc biệt và Thu hồi tài sản, Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Pháp chế được giao nghiên cứu và xây dựng báo cáo đối với các nội dung: Tăng cường vai trò và sự phối hợp của BHTGVN trong việc xử lý, tham gia hỗ trợ các QTDND yếu kém được đặt vào kiểm soát đặc biệt; Phát huy và tăng cường vai trò giám sát, phân tích, đánh giá cảnh báo an toàn hệ thống đối với hệ thống QTDND, nhất là an toàn về tiền gửi và cho vay của các QTDND thông qua các chức năng và hoạt động của BHTGVN hiện nay; Tăng cường vai trò của BHTGVN trong việc phối hợp tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của NHNN đối với QTDND; Nguồn tiền kết dư phí BHTG...Riêng đối với công tác kiểm tra, phòng Kiểm tra làm đầu mối xây dựng Đề án về công tác kiểm tra để đưa ra mục tiêu và các nhóm giải pháp trong ngắn hạn, dài hạn nhằm tăng cường có hiệu quả công tác kiểm tra của BHTGVN trong những năm tiếp theo cũng như đề xuất Phương án bổ sung Kế hoạch kiểm tra trong năm 2019.

Tại Hội nghị, trưởng các phòng ban trên đã lần lượt báo cáo các nội dung nghiên cứu theo phân công và đề xuất các giải pháp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Hội nghị cũng được lắng nghe ý kiến từ các điểm cầu thể hiện sự nhất trí với chủ trương chung và có những góp ý đối với Đề án về công tác kiểm tra.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Quốc Tính - Tổng Giám đốc BHTGVN khẳng định việc tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của BHTGVN nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung. Tổng Giám đốc đưa ra các lưu ý nhằm nâng cao công tác kiểm tra của BHTGVN, cán bộ kiểm tra, đặc biệt các trưởng đoàn phải là những người được đào tạo bài bản, thường xuyên nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm để có đủ tầm, đủ tâm trong công tác. Ông Tính khẳng định đối với công tác kiểm tra sẽ ưu tiên cho nhân lực, công tác đào tạo trưởng đoàn kiểm tra, tích cực tham gia quá trình KSĐB các QTDND cũng như tham gia phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả chức năng kiểm tra của NHNN đối với QTDND theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 06/CT-TTg.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐQT BHTGVN – ông Nguyễn Quang Huy thể hiện quyết tâm của Ban lãnh đạo trong việc chỉ đạo tích cực thực hiện và triển khai Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch HĐQT yêu cầu xây dựng một kế hoạch chi tiết, cụ thể đối với việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 06 đi cùng những đề xuất, kiến nghị những nội dung có liên quan để báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Cùng với đó khẩn trương hoàn thiện đề án "Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kiểm tra tại chỗ của BHTGVN nhằm bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền", trình HĐQT phê duyệt, trong đó đề ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra để triển khai áp dụng vào thực tiễn trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Phòng TTTT