BHTGVN triển khai nhiệm vụ năm 2019

18:46-23/01/2019

“Những kết quả đạt được của BHTGVN đã đóng góp vào thành quả chung của toàn ngành Ngân hàng, giúp củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống các TCTD, của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, của thị trường đối với sự ổn định tiền tệ và tín dụng” - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú đã nhận định như vậy khi đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được tổ chức ngày 22/1/2019, tại Hà Nội.. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Cơ quan Thanh tra Giám sát và một số Vụ thuộc NHNN.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Về phía BHTGVN có ông Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị  và các thành viên Hội đồng quản trị; ông Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cùng các thành viên Ban Điều hành; các ông, bà Kiểm soát viên BHTGVN và lãnh đạo các phòng, ban, chi nhánh thuộc BHTGVN.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề của BHTGVN trong việc thực thi chính sách BHTG và một số nhiệm vụ được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các TCTD; trong đó nổi bật là việc BHTGVN chủ động chỉ đạo các đơn vị liên quan, hỗ trợ, phối hợp với NHNN các tỉnh và chính quyền địa phương khu vực đang có diễn biến phức tạp trong hoạt động của hệ thống QTDND, xây dựng phương án, đề xuất với NHNN các biện pháp xử lý, đồng thời cử cán bộ tham gia các Tổ công tác theo chỉ đạo của NHNN.

Ông Nguyễn Quang Huy cho biết, trong năm 2018, BHTGVN đã tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 16 và Hội nghị quốc tế của Hiệp hội BHTG khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APRC) 2018 tại Hà Nội. Với sự chỉ đạo và hỗ trợ đặc biệt của NHNN và cá nhân Phó Thống đốc Đào Minh Tú, BHTGVN đã hoàn thành Dự án FSMIMS, triển khai có hiệu quả trong toàn hệ thống. Quán triệt chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, BHTGVN sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, đoàn kết nhất trí để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống năm 2019.

Hội nghị đã xem xét và thảo luận nhiều nội dung quan trọng, cụ thể: Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của BHTGVN; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phát động thi đua năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo giám sát, kiểm tra và xử lý QTDND có vấn đề... Tại hội nghị, nhiều tham luận cũng được trình bày, tập trung vào một số nghiệp vụ BHTG như: BHTGVN tham gia Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu – một năm nhìn lại; Công tác hợp tác quốc tế góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của BHTGVN; Một số khuyến nghị đề xuất đối với việc phối hợp với NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Nai trong việc xây dựng phương án xử lý các QTDND yếu kém…

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của BHTGVN, bám sát định hướng mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của NHNN, trong năm 2018, tập thể người quản lý, người lao động BHTGVN đã chủ động và tích cực thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng.

Đối với công tác nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế chính sách, BHTGVN đã tập trung nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhằm triển khai hiệu quả các nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD); xử lý các vướng mắc trong quá trình tham gia kiểm soát đặc biệt (KSĐB) và tham gia phương án cơ cấu lại TCTD theo chỉ đạo của NHNN; phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật khác về BHTG.

BHTGVN đã chủ động triển khai, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị điều hành và hướng dẫn nghiệp vụ theo kế hoạch, đặc biệt đối với các văn bản hướng dẫn thực hiện các Thông tư mới được ban hành; tập trung nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Quy chế mua trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ; ban hành Quy chế về cho vay đặc biệt đối với TCTD được KSĐB... Nhìn chung, hệ thống văn bản quản trị, điều hành đã cơ bản đáp ứng đầy đủ và kịp thời cơ sở pháp lý trong việc triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Luật BHTG.

Chính sách và các nghiệp vụ BHTG đã được BHTGVN triển khai có hiệu quả.Tính đến ngày 31/12/2018, có 1.282 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm: 94 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 01 ngân hàng hợp tác; 1.183 QTDND và 04 tổ chức tài chính vi mô. Công tác cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG đã được BHTGVN thực hiện kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu của các TCTD, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của BHTGVN và nâng cao niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng.

BHTGVN đã thực hiện tốt công tác quản lý thu phí BHTG, tích cực đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc và xử lý kịp thời các vi phạm trong việc tính và nộp phí BHTG. Trong năm 2018, BHTGVN đã thực hiện thu phí BHTG đối với các tổ chức tham gia BHTG với tổng số phí thực thu là 6.628,5tỷ đồng đạt 100,7% kế hoạch, tăng 13% so với năm 2017.

Công tác quản lý và đầu tư vốn được thực hiện đúng quy định, an toàn, hiệu quả, góp phần phát triển nguồn vốn, đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN. Hầu hết lượng vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN đã được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ.

Năm 2018 không phát sinh việc chi trả tiền bảo hiểm, nhưng BHTGVN luôn bám sát diễn biến hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG, chủ động chuẩn bị các phương án chi trả khi phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm.

Tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát các tổ chức tham gia BHTG, BHTGVN đã phối hợp triển khai hiệu quả việc cung cấp thông tin giữa NHNN và BHTGVN trong công tác giám sát từ xa theo quy định tại Thông tư số 34/2016/TT-NHNN ngày 28/12/2016 của NHNN; ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát đối với tổ chức tham gia BHTG. Trong năm 2018, BHTGVN đã triển khai hiệu quả Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm, ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế; tổ chức hướng dẫn triển khai Quy chế đến 100% tổ chức tham gia BHTG và tổ chức tập huấn cho trên 90% tổ chức tham gia BHTG với tổng số 2.312 lượt cán bộ tham gia.

Tính đến ngày 31/12/2018, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra tại chỗ đối với 354 tổ chức tham gia BHTG gồm 25 NHTM, 329 QTDND đạt 100,6% kế hoạch năm 2018. Bên cạnh đó, trong năm 2018, BHTGVN đã hoàn thành công tác rà soát quy định nội bộ liên quan đến quy trình nhận tiền gửi đối với tổ chức tham gia BHTG; tổng hợp tình hình hoạt động của hệ thống QTDND, đề xuất, kiến nghị một số ý kiến nhằm củng cố, chấn chỉnh, phát triển bền vững hệ thống QTDND báo cáo NHNN.

Hoạt động của Ban chỉ đạo và các Tổ chỉ đạo giám sát, kiểm tra và xử lý đối với QTDND có vấn đề được triển khai thống nhất, kịp thời, hiệu quả, đúng kế hoạch trong toàn hệ thống.

Công tác thông tin tuyên truyền được tích cực triển khai theo hướng đa dạng về nội dung, hình thức, chú trọng khai thác các hình thức truyền thông mới như: tổ chức giao lưu với sinh viên các trường đại học tìm hiểu về chính sách BHTG; phối hợp với Chi nhánh NHNN, các tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức các sự kiện, hoạt động tuyên truyền chính sách BHTG tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, thu hút được sự quan tâm và đánh giá cao của các tổ chức, đoàn thể xã hội, người gửi tiền trên địa bàn.

Công tác đào tạo, tổ chức, bồi dưỡng cán bộ cũng được BHTGVN quan tâm thích đáng; công tác nghiên cứu ứng dụng được triển khai tích cực, hiệu quả. Hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hệ thống BHTG tại Việt Nam. Thành công của Hội nghị thường niên lần thứ 16 và Hội thảo quốc tế APRC 2018 với chủ đề “ Vai trò của Tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm vừa và nhỏ” đã được ghi nhận bởi các tổ chức trong nước, quốc tế; góp phần nâng cao uy tín và vị thế của BHTGVN trong khu vực và trên trường quốc tế.

.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đánh giá cao kết quả năm 2018 của BHTGVN trên các mặt hoạt động: hoàn thiện cơ bản hành lang pháp lý; nhiệm vụ giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ; hợp tác quốc tế… Đặc biệt, BHTGVN đã phát huy vị thế của tổ chức trong duy trì sự an toàn phát triển và thúc đẩy quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD, nhất là đối với hệ thống QTDND. Những kết quả đạt được của BHTGVN đã đóng góp vào kết quả chung của toàn ngành, giúp củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống các TCTD, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, của thị trường đối với sự ổn định của tiền tệ và tín dụng.

Nhất trí với 18 nhóm nhiệm vụ năm 2019 BHTGVN đề ra, Phó Thống đốc Đào Minh Tú yêu cầu BHTGVN tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao năm 2019 cũng như thời gian tới, góp phần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu, củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng, đặc biệt là niềm tin của người gửi tiền. Phó Thống đốc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm BHTGVN cần tập trung triển khai trong năm 2019:

Tích cực đề xuất, tham mưu với các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về BHTG, đặc biệt là các quy định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD.

Tích cực tham gia vào quá trình tái cơ cấu, xử lý các TCTD nói chung và QTDND nói riêng theo chỉ đạo của NHNN, đặc biệt là Chỉ thị 06 ngày 02/10/2018 của Thống đốc NHNN với một số nội dung trọng tâm: tăng cường vai trò BHTG trong việc tham gia hỗ trợ, xử lý các QTDND yếu kém được đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. “Thời gian qua, BHTGVN đã tham gia rất trách nhiệm và NHNN thực sự yên tâm với những ý kiến tham mưu, tư vấn của BHTGVN” – Phó Thống đốc nhận định.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan, tăng cường tuyên truyền chính sách BHTG nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và thành viên của QTDND; đồng thời để người dân yên tâm, tin tưởng hơn nữa vào chính sách BHTG và hoạt động ngân hàng.

Phát huy vai trò giám sát, cảnh báo an toàn hoạt động đối với QTDND cũng như toàn hệ thống các TCTD, nhất là an toàn tiền gửi.

Hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 báo cáo NHNN trình Thủ tướng Chính phủ; tập trung nguồn lực để xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược sau khi được Thủ tướng phê duyệt. Trong việc xây dựng Chiến lược, cần có tầm nhìn dài hạn để “dẫn dắt” hoạt động BHTG trong thời gian tới.

Hoàn thành tổng kết thi hành Luật BHTG, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật, nhằm tạo cơ sở pháp lý để BHTGVN tham gia có hiệu quả hơn vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD, tiến gần tới chuẩn mực quốc tế về BHTG.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, nhằm phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định, an toàn, thúc đẩy nhanh hơn quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD.

Thay mặt toàn hệ thống BHTGVN, Chủ tịch HĐQT BHTGVN Nguyễn Quang Huy cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Đào Minh Tú và khẳng định: BHTGVN sẽ lĩnh hội, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc tại hội nghị để hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, an sinh xã hội. BHTGVN nhận thấy rõ trách nhiệm to lớn của mình, thấy rõ hơn nhiệm vụ phải tập trung thực hiện đối với hoạt động của tổ chức; đồng thời xác định được phương hướng cụ thể, những mục tiêu chiến lược và những giải pháp, biện pháp phù hợp có tính đột phá để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã được Đảng, Nhà nước và Ban lãnh đạo NHNN giao phó.

“Trong thời gian tới, mặc dù sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng BHTGVN cũng nhận thấy những thời cơ rõ rệt. Đó là sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Ban Cán sự Đảng NHNN, các vụ cục NHNN. Bên cạnh đó là sự phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị trên địa bàn BHTGVN hoạt động. Đây là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn tiếp thêm sức mạnh cho BHTGVN vững tin trên những chặng đường phía trước” – ông Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Huy đề nghị tập thể Ban lãnh đạo, người lao động BHTGVN cần đoàn kết, chung sức, nỗ lực vượt lên chính mình, tận dụng tối đa những điều kiện thuận lợi sẵn có, sự ủng hộ, tạo điều kiện của các Bộ, Ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của NHNN để xây dựng BHTGVN trở thành tổ chức ngày càng lớn mạnh.

Tại hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đã trao tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng cho 13 cá nhân thuộc BHTGVN đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua ngành Ngân hàng năm 2015-2017; Bằng khen của Thống đốc NHNN cho 13 Tập thể và 28 cá nhân thuộc hệ thống BHTGVN có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2016-2017.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc BHTGVN Đào Quốc Tính đã có những chỉ đạo cụ thể đối với các phòng, ban, chi nhánh trong toàn hệ thống BHTGVN về các nghiệp vụ BHTG như kiểm tra, giám sát tổ chức tham gia BHTG, tham gia tái cơ cấu các TCTD; về tổng kết 5 năm thi hành Luật BHTG; về việc xây dựng Chiến lược phát triển của BHTGVN...; đồng thời, đề nghị toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ tại Trụ sở chính và 8 chi nhánh BHTG khu vực tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể hướng tới xây dựng tổ chức BHTG phát triển bền vững; qua đó góp phần nâng cao vị thế của BHTGVN trong quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và duy trì an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng.

Phòng TTTT