Ông Tăng Hải Châu – Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk: Để chính sách BHTG đến với cộng đồng người dân tộc thiểu số

14:57-02/10/2018

Việc tuyên truyền hiệu quả chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) giúp người dân hiểu và nâng cao niềm tin vào hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD). Công tác này cần được mở rộng và nâng cao hiệu quả hơn nữa tại vùng sâu vùng xa, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, để góp phần khơi thông dòng vốn phát triển kinh tế địa phương, đóng góp quan trọng trong thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn, nông dân của Đảng và Nhà nước. Làm thế nào để chính sách BHTG lan tỏa hơn trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Tăng Hải Châu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.


PV: Thưa ông, ông có thể giới thiệu đôi nét về tình hình hoạt động của hệ thống các TCTD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk?

Ông Tăng Hải Châu: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 96 TCTD đang hoạt động, trong đó có 31 chi nhánh ngân hàng thương mại, 12 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), 1 chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, 1 chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Tính đến cuối tháng 7/2018, tổng huy động vốn của hệ thống các TCTD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt gần 42 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ đạt khoảng 85 nghìn tỷ đồng, nợ xấu 1,55%; tốc độ tăng trưởng huy động vốn và cho vay hằng năm đạt 20%.

Hiện nay, hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh phát triển khá đồng bộ, với quy mô hoạt động đứng thứ 2 trong khu vực. Để đạt được kết quả này, một phần do các QTDND đã làm tốt công tác tuyên truyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, thời gian qua, NHNN tỉnh đã triển khai kịp thời nhiều chính sách tín dụng quan trọng, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện cơ chế, chính sách tiền tệ an toàn, lành mạnh. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực và gắn với tiềm năng phát triển của tỉnh. Có thể khẳng định, hoạt động của các TCTD trên địa bàn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk. Trong kết quả chung có sự đóng góp không nhỏ của BHTGVN.

PV: Xin ông cho biết quan điểm của mình về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHTG đối với hoạt động của các TCTD nói chung và các QTDND nói riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk?

Ông Tăng Hải Châu: Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng được đánh giá là địa bàn chiến lược, đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam.

Nói không quá khi cho rằng BHTGVN có vai trò rất quan trọng, tác động mạnh đến sự phát triển của hệ thống các TCTD, qua đó ổn định tình hình kinh tế cũng như an sinh xã hội trên địa bàn. Sự có mặt của BHTGVN giúp người gửi tiền yên tâm, tin tưởng vào hoạt động của các TCTD nói chung và các QTDND nói riêng. Ngoài ra, thời gian qua, thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, BHTGVN đã phát hiện kịp thời những sai sót và tồn tại của các QTDND, từ đó kiến nghị NHNN có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục, góp phần đảm bảo cho hệ thống QTDND hoạt động an toàn, hiệu quả.

PV: Ông đánh giá thế nào về công tác tuyên truyền của BHTGVN trong thời gian qua?

Ông Tăng Hải Châu: Đắk Lắk là tỉnh có địa bàn rộng với 47 dân tộc anh em, trên 600.000 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 1/3 dân số của địa phương, vì vậy mà nhận thức về chính sách pháp luật nói chung, chính sách pháp luật về BHTG nói riêng còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, do nắm vững tâm lý người dân cũng như có sự phối hợp của chính quyền địa phương, các tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt là BHTGVN đã làm rất tốt công tác tuyên truyền chính sách BHTG của mình, nên người dân đã hiểu và tin tưởng hơn vào hoạt động của các QTDND. Chúng tôi rất hoan nghênh và đánh giá cao việc BHTGVN tổ chức các sự kiện tuyên truyền về chính sách BHTG, bởi thông qua đó, người dân nắm bắt được và hiểu hơn về chính sách BHTG của Nhà nước để có thể tuyên truyền và đưa chính sách BHTG vào công chúng một cách sâu rộng hơn. Đây cũng được xem là diễn đàn để các thành viên tham dự không chỉ lắng nghe ý kiến mà còn trao đổi thẳng thắn để công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả.

PV: Vậy ông có gợi ý gì cho công tác tuyên truyền chính sách BHTG trong thời gian tới?

Ông Tăng Hải Châu: Đắk Lắk là tỉnh có địa bàn rộng, nhiều QTDND đóng ở các huyện vùng sâu vùng xa, nơi trình độ dân trí và nhận thức của người dân còn hạn chế, do đó, công tác tuyên truyền về chính sách BHTG cần sát với thực tế hơn. Hiện tại, việc tuyên truyền chính sách BHTG tới các TCTD đã làm khá tốt, BHTGVN nên phát huy lợi thế này để hướng tới đối tượng công chúng là người gửi tiền, đặc biệt là người gửi tiền nhỏ lẻ. Để làm được điều này, trước hết BHTGVN cần lắng nghe ý kiến của họ - những người được hưởng lợi ích của chính sách BHTG, từ đó đa dạng nhưng phải cụ thể các hình thức tuyên truyền. Sự phối hợp phải được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ giữa BHTGVN với NHNN chi nhánh tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương cấp thôn, xã. Lúc đó, chính sách BHTG sẽ lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, ít thông tin và rất cần được bảo vệ. Tôi rất ấn tượng với các tiểu phẩm tuyên truyền của BHTGVN. Hình thức này nên được phát huy. BHTGVN nên xây dựng nhiều tiểu phẩm hơn nữa với nhiều tình huống cụ thể, chi tiết vừa để tuyên truyền, vừa để giải đáp tới đông đảo bà con. Có như vậy, mỗi người dân sẽ là một tuyên truyền viên để lan tỏa chính sách BHTG tới buôn làng và cộng đồng người dân tộc thiểu số.

PV: Xin cảm ơn ông!

TD-HM