BHTGVN triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

08:58-06/07/2018

Sáng ngày 5/7/2018, BHTGVN tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí (đ/c) Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN và các thành viên HĐQT; đ/c Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc BHTGVN và các thành viên Ban điều hành; các đồng chí Kiểm soát viên; lãnh đạo các phòng, ban Trụ sở chính; Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban Chi nhánh và đại diện cán bộ, viên chức, người lao động toàn hệ thống BHTGVN.

Đ/c Nguyễn Quang Huy và đ/c Đào Quốc Tính chủ trì hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 của BHTGVN; đồng thời, xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng khác: các báo cáo chuyên đề về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 của Ban chỉ đạo giám sát, kiểm tra và xử lý đối với Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) có vấn đề; triển khai kế hoạch tài chính và chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của BHTGVN; các tham luận về công tác triển khai Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm; kết quả rà soát, đánh giá quy định nội bộ về quy trình nhận tiền gửi tại các tổ chức tham gia BHTG; chiến lược phát triển của BHTGVN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; công tác phối hợp chia sẻ thông tin giữa BHTGVN và Ngân hàng Nhà nước; kính nghiệm tham gia Ban kiểm soát đặc biệt TCTD; triển khai nhiệm vụ mới theo quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các TCTD; điều kiện cần và đủ triển khai phí BHTG phân biệt.

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy, bám sát định hướng mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, BHTGVN đã chủ động triển khai các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Công tác xây dựng củng cố cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách được triển khai tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2018, BHTGVN đã tập trung nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD; tham gia xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của BHTGVN.

Chính sách BHTG được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Cụ thể: Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN cấp mới 08 Chứng nhận tham gia BHTG, cấp lại 08 Chứng nhận và 96 Bản sao Chứng nhận tham gia BHTG cho các TCTD; thu hồi 01 Chứng nhận tham gia BHTG; cập nhật thông tin của 129 Chứng nhận tham gia BHTG.

Theo đánh giá chung, các tổ chức tham gia BHTG đã thực hiện nghiêm túc tính và đóng phí BHTG. Tổng số phí thực thu tính đến cuối tháng 6/2018 là hơn 3.200 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm nay, BHTGVN không phải chi trả tiền gửi được bảo hiểm.

Công tác quản lý vốn đảm bảo nguyên tắc an toàn, hiệu quả và đúng quy định. Đến ngày 30/6/2018, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi được đầu tư là gần 43.000 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ đầu năm 2017. Hầu hết lượng vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ.  

BHTGVN tiếp tục tăng cường giám sát đối với 100% tổ chức tham gia BHTG (1.282 tổ chức, trong đó có 94 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Hợp tác xã, 1.183 quỹ tín dụng nhân dân và 04 tổ chức Tài chính vi mô). Để đổi mới công tác giám sát, BHTGVN đã hướng dẫn triển khai Quy chế Thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm đến tất cả các tổ chức tham gia BHTG và tập huấn cho hơn 90% tổ chức; tiến hành truyền thử nghiệm tại một số tổ chức trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Trong 6 tháng đầu năm, hơn 120 tổ chức tham gia BHTG đã được BHTGVN kiểm tra tại chỗ, đạt 34% kế hoạch đề ra..

Hoạt động thông tin tuyên truyền được tích cực triển khai theo hướng đa dạng về nội dung, hình thức và mở rộng kênh truyền thông để chính sách BHTG lan tỏa tới đông đảo công chúng.

Bên cạnh đó, BHTGVN cũng triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, công tác tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Đặc biệt, BHTGVN phối hợp với NHNN đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 16 và Hội thảo quốc tế APRC 2018 với chủ đề “Vai trò của tổ chức BHTG đối với các tổ chức tham gia BHTG vừa và nhỏ”.

Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, của Thống đốc NHNN, chương trình hành động ngành Ngân hàng, chức năng nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2018, BHTGVN đề ra 17 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trong đó có các nhiệm vụ:

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của BHTGVN nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, tính công khai, minh bạch trong hoạt động;

Triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN và hướng tới chuẩn mực quốc tế;

Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cho tổng kết 5 năm thực hiện Luật BHTG giai đoạn 2013-2017, chủ động đề xuất sửa đổi Luật BHTG phù hợp với tình hình mới và thông lệ quốc tế về hoạt động BHTG;

Hoàn thiện Đề án phí BHTG phân biệt, báo cáo NHNN, đề xuất lộ trình áp dụng phù hợp với tình hình thực tiễn tại Việt Nam;

Hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 báo cáo NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Triển khai Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm, có hiệu lực từ ngày 01/7/2018;

Phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, theo đúng tôn chỉ đạo đức nghề nghiệp, tác phong chuyên nghiệp phù hợp với xu thế phát triển của toàn hệ thống các TCTD tại Việt Nam; xây dựng văn hóa công sở mang đặc trưng BHTGVN;

Triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát tài chính năm 2018 theo Quyết định số 36/QĐ-NHNN ngày 09/1/2018 của Thống đốc NHNN;

Vận hành hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin và những ứng dụng phần mềm thuộc Dự án Hiện đại hóa công nghệ thông tin, hợp phần BHTGVN (FSMIMS).

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, mở rộng các kênh thông tin và cải tiến sản phẩm truyền thông nhằm phổ biến chính sách BHTG tới công chúng, đặc biệt là người gửi tiền ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Chủ trì phiên thảo luận trong khuôn khổ hội nghị, đ/c Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch HĐQT và đ/c Đào Quốc Tính - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc BHTGVN đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, nghiên cứu để cập nhật và áp dụng trong thực tiễn công việc của mình các nội dung tham luận và thảo luận liên quan trực tiếp tới nhiều nghiệp vụ cốt lõi của BHTGVN.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đ/c Chủ tịch HĐQT BHTGVN Nguyễn Quang Huy đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống BHTGVN với nhiều kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2018. Bên cạnh những công tác nghiệp vụ mang tính thường xuyên và định kỳ, BHTGVN đã triển khai và hoàn thành tốt một số hoạt động đặc biệt như: tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 16 và Hội thảo quốc tế APRC 2018, triển khai Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm, các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD...Đ/c Chủ tịch HĐQT cũng nhấn mạnh tới những nhiệm vụ trọng tâm BHTGVN cần quyết tâm triển khai tốt để hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Từ đó, xây dựng tổ chức BHTG vững mạnh, khẳng định vị thế trong sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Nhân dịp này, Ban lãnh đạo BHTGVN đã khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.

Phòng TTTT