BHTGVN: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng

08:46-06/07/2018

Ngày 5/7/2018, Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ mở rộng nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tới dự hội nghị có đồng chí (đ/c) Nguyễn Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN; đ/c  Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; đ/c Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí thành viên HĐQT, Ban điều hành BHTGVN, các đồng chí Kiểm soát viên, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên BHTGVN và lãnh đạo Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đ/c Nguyễn Quang Huy nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy BHTGVN, toàn hệ thống đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, triển khai chính sách BHTG, thực hiện các hoạt động hỗ trợ nâng cao hiệu quả của hệ thống. BHTGVN luôn bám sát mục tiêu của Đảng và Chính phủ giao, triển khai có hiệu quả chính sách BHTG, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, góp phần tích cực vào việc phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và bảo đảm an sinh xã hội. Việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của đảng viên, cán bộ và người lao động được giữ ổn định.

 

Đ/c Nguyễn Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao phó, Đảng ủy BHTGVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ, các cấp trong toàn hệ thống thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2018, BHTGVN đã triển khai đồng bộ các hoạt động về quản trị, điều hành về chính sách và hỗ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc làm, đời sống vật chất cũng như tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao vẫn giữ được ổn định.

Trong 6 tháng cuối năm nay, các cấp ủy Đảng của Đảng bộ BHTGVN tập trung chỉ đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng thực hiện tổng kết 05 năm thực hiện Luật BHTG giai đoạn 2013-2017 và đề xuất sửa đổi Luật phù hợp tình hình thực tiễn và thông lệ quốc tế; Hoàn thiện Dự thảo chiến lược phát triển tổ chức BHTG đến năm 2025 và định hướng đến 2030 báo cáo Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ phê duyệt; Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII; Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên tham mưu, giúp việc công tác Đảng; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06-CT/ĐUK ngày 12/12/2016 của Ban Thường vụ Đảng Ủy Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK ngày 06/12/2013 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp Ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW” cũng như Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2018 số 970-NQ/ĐU ngày 29/01/2018 của Đảng ủy BHTGVN.

Kết thúc hội nghị, đ/c Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh: Đảng ủy BHTGVN cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, BHTGVN cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của TW; bám sát mục tiêu hoạt động là bảo vệ người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Căn cứ định hướng phát triển chung của tổ chức, Đảng ủy BHTGVN sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG, xây dựng chương trình công tác khoa học, phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, Đảng bộ BHTGVN cần phát triển cả về chất lượng và số lượng, đạt được trình độ, tầm cỡ xứng đáng với vai trò là Đảng bộ cấp trên cơ sở; thực hiện bồi dưỡng, phát triển các chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, Đảng ủy BHTGVN đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Ngô Văn Hợi – Thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN.

Phòng TTTT