Các Chi nhánh BHTGVN tổ chức Hội nghị tập huấn Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm

08:26-18/06/2018

 

* Ngày 19/6/2018, tại TP.hố Cần Thơ, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Chi nhánh) tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm cho gần 300 cán bộ của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (TCTG BHTG) trên địa bàn quản lý.

Tham dự hội nghị có ông Trần Xuân Châu - Thành viên HĐQT BHTGVN, bà Phạm Bảo Khánh – Phó Tổng Giám đốc BHTGVN; Ban lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ Chi nhánh cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ của 3 ngân hàng và 144 quỹ tín dụng nhân dân thuộc địa bàn Chi nhánh phụ trách.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được giới thiệu tóm tắt nội dung Quy chế Thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm theo Quyết định số 2252/QĐ-BHTG ngày 15/12/2017 của HĐQT BHTGVN; phần mềm quản lý thu thập thông tin (ICM); cách tạo file và thực hiện gửi báo cáo điện tử cho BHTGVN qua ICM theo Quy chế; các giải pháp hỗ trợ về kỹ thuật, nghiệp vụ của BHTGVN để TCTG BHTG thực hiện. Sau phần hướng dẫn cụ thể về nội dung, Chi nhánh đã tiến hành giải đáp các câu hỏi, thắc mắc từ phía đại diện các TCTG BHTG về những vướng mắc khi vận hành phần mềm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Nhựt – Phó Giám đốc Chi nhánh cảm ơn và đánh giá cao sự tích cực tham gia thảo luận của các đại biểu tại hội nghị và mong muốn ngay sau khóa tập huấn, Chi nhánh sẽ nhận được đầy đủ thông tin báo cáo của các TCTG BHTG qua hệ thống ICM trong kỳ báo cáo đầu tiên; đồng thời các TCTG BHTG sẽ tiếp tục phối hợp tốt với Chi nhánh để truyền - nhận thông tin báo cáo về tiền gửi kịp thời, chính xác và hiệu quả.

 

Phòng Tổng hợp – Chi nhánh BHTGVN khu vực ĐBSCL

 

* Từ ngày 13/6 - 19/6/2018, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tại TP. Hà Nội (Chi nhánh) tổ chức chương trình tập huấn Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm và hướng dẫn thực hiện phần mềm quản lý thu thập thông tin (ICM) cho 226 tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn.

Tham dự chương trình có ông Trần Xuân Châu – Thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN; bà Phạm Bảo Khánh – Phó Tổng giám đốc và một số lãnh đạo phòng, ban Trụ sở chính ; Ban giám đốc , đại diện lãnh đạo phòng, ban và cán bộ nghiệp vụ của Chi nhánh cùng đại diện các tổ chức tham gia BHTG là ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và các tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự đã được nghe giới thiệu các nội dung cụ thể của Quy chế, cách lập các mẫu biểu, các bước thực hiện  truyền tin báo cáo điện tử qua phần mềm ICM. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng đã kết hợp tuyên truyền chính sách BHTG dưới hình thức phát tiểu phẩm và cấp phát vật phẩm tuyên truyền tới đại diện các tổ chức tham gia BHTG.

Đại diện các tổ chức tham gia BHTG đã có nhiều ý kiến đóng góp và nhất trí đánh giá: quy trình quản lý, thu thập thông tin mới được vận hành sẽ giảm thiểu lượng thông tin báo cáo tổ chức tham gia BHTG phải gửi trực tiếp cho BHTGVN, giúp cho việc quản lý, trao đổi thông tin giữa tổ chức tham gia BHTG, NHNN và BHTGVN được hệ thống, bảo mật và đảm bảo được tính  kịp thời, chính xác. Đây cũng là nền tảng đảm bảo việc chi trả chính xác, kịp thời cho người gửi tiền; qua đó góp phần nâng cao lòng tin của công chúng vào chính sách BHTG và hệ thống tài chính – ngân hàng.

Theo ông Bùi Đức Hạnh – Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh, việc tổ chức tập huấn Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm và hướng dẫn phần mềm ICM tới các tổ chức tham gia BHTG nhằm mục đích tăng cường hiệu quả thực thi chính sách BHTG và củng cố niềm tin của người gửi tiền vào các tổ chức tín dụng, góp phần ổn định hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, việc thu thập thông tin về tiền gửi được bảo hiểm từ tổ chức tham gia BHTG nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu đáp ứng yêu cầu hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của BHTGVN được quy định tại Luật BHTG.

Ông Bùi Đức Hạnh đánh giá cao công tác phối hợp và những ý kiến đóng góp của đại diện các tổ chức tham gia BHTG, đồng thời bày tỏ mong muốn những  kiến thức thu được tại khóa tập huấn sẽ được các đại biểu vận dụng tích cực, hiêu quả vào thực tiễn triển khai quy định thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm tại đơn vị.

Vũ Như Quỳnh - Phòng Tổng hợp, Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hà Nội

 

* Ngày 16/6/2018, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Tây Bắc Bộ (Chi nhánh) tổ chức Hội nghị Tập huấn - Hướng dẫn Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm tới 100 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn quản lý.

Tham dự hội nghị có ông Ngô Văn Hợi – Thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN; bà Phạm Bảo Khánh – Phó Tổng Giám đốc BHTGVN; đại diện lãnh đạo phòng Giám sát BHTGVN; Ban giám đốc, lãnh đạo phòng, ban và cán bộ nghiệp vụ của Chi nhánh; đại diện Ban lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm báo cáo của 100 QTDND.


Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được giới thiệu về phần mềm quản lý thu thập thông tin (ICM), cách tạo file báo cáo và cách thực hiện gửi báo cáo điện tử cho BHTGVN qua ICM theo Quy chế Thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm tại Quyết định số 2252/QĐ-BHTG ngày 15/12/2017 của HĐQT BHTGVN. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng giải đáp các câu hỏi, thắc mắc, kiến nghị từ phía đại diện QTDND về những vướng mắc khi vận hành phần mềm.

ICM là một cấu phần của dự án Hệ thống Thông tin quản lý và hiện đại hóa Ngân hàng (FSMIMS). Việc triển khai áp dụng hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông này vào quy trình nghiệp vụ sẽ giúp BHTGVN, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan nhận thông tin báo cáo từ các tổ chức tham gia BHTG chính xác, kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, các tổ chức tham gia BHTG có thể giảm gánh nặng báo cáo thông qua cơ chế chia sẻ thông tin minh bạch, thống nhất giữa Ngân hàng Nhà nước và BHTGVN, giữa tổ chức tham gia BHTG và BHTGVN.

Cùng với nội dung đào tạo, tập huấn, Chi nhánh đã trình chiếu 03 tiểu phẩm tuyên truyền chính sách BHTG tới các đại biểu tham dự hội nghị nhằm nâng cao hiểu biết của hệ thống QTDND về chính sách BHTG, góp phần đảm bảo sự an toàn, ổn định của hệ thống tài chính quốc gia, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.

Qua buổi tập huấn, đại diện Ban lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm báo cáo của 100 QTDND đã hiểu rõ quy trình hoạt động, cách tạo file báo cáo và gửi báo cáo thông qua ICM để áp dụng vào thực tiễn công việc tại đơn vị, đồng thời có thông tin rõ nét hơn vềi chính sách BHTG./.

Phòng Tổng hợp – Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ

 

* Trong 02 ngày 13 và 14/6/2018, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tại TP. Hồ Chí Minh (Chi nhánh) tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm cho hơn 300 cán bộ của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn.

Tham dự khóa tập huấn có ông Ngô Văn Hợi – Thành viên HĐQT BHTGVN và một số lãnh đạo phòng, ban Trụ sở chính; Ban lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ Chi nhánh cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ của 43 ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô CEP và 118 quỹ tín dụng nhân dân thuộc địa bàn Chi nhánh phụ trách.

Các đại biểu tham dự khóa tập huấn đã được nghe giới thiệu một số nội dung của Quy chế và thao tác cài đặt trực tiếp phần mềm ICM trên máy; hướng dẫn thiết lập mẫu biểu báo cáo (Biểu 01, 02a, 02b, 02c, 03/BHTG); cách tạo file báo cáo và gửi báo cáo thông qua hệ thống ICM; các giải pháp hỗ trợ về kỹ thuật và nghiệp vụ của BHTGVN để các tổ chức tham gia  BHTG thực hiện .

Sau phần triển khai Quy chế, Ban tổ chức đã tiếp nhận và trả lời thỏa đáng nhiều câu hỏi; đồng thời tiếp thu những kiến nghị từ đại diện các tổ chức tham gia BHTG liên quan đến tài khoản, chữ ký điện tử, phần mềm, thời điểm của dữ liệu, thời hạn gửi báo cáo…

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Quốc Long - Giám đốc Chi nhánh đánh giá cao tính chủ động thực hiện Quy chế thông tin báo cáo của các tổ chức tham gia BHTG; đồng thời mong muốn các đơn vị phối hợp tốt với Chi nhánh để truyền - nhận thông tin báo cáo điện tử hiệu quả. Ông Dương Quốc Long nhấn mạnh, việc thực hiện tốt quy chế thông tin báo cáo của các tổ chức tham gia BHTG sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, nâng cao niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng./.

Thái Huy - Chi nhánh BHTGVN tại TP. HCM

 

* Ngày 12/6/2018, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Bắc Trung Bộ phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định 2252/QĐ-BHTG ngày 15/12/2017 của HĐQT BHTGVN cho các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Lam - Giám đốc Chi nhánh, bà Phan Thị Thủy - Phó Giám đốc Chi nhánh, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo; ông Lê Quang Thắng - Phó Chánh thanh tra, cán bộ Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Nghệ An; một số cán bộ Tổ chỉ đạo Chi nhánh cùng hơn 200 đại diện lãnh đạo và cán bộ của 59 QTDND trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe giới thiệu một số nội dung của Quy chế và hướng dẫn thiết lập mẫu biểu báo cáo (Biểu 01, 02, 03); các yêu cầu đối với dữ liệu khi đưa vào mỗi mẫu biểu; phần mềm quản lý thu thập thông tin (ICM); quy trình cài đặt và sử dụng phần mềm ICM; cách tạo file báo cáo và gửi báo cáo thông qua hệ thống ICM. Bên cạnh đó, hội nghị cũng ghi nhận và giải đáp các kiến nghị từ đại diện các tổ chức tham gia BHTG.

Thay mặt Ban lãnh đạo Chi nhánh, ông Trần Văn Lam cảm ơn các đại biểu đã tích cực tham dự và thảo luận tại hội nghị; đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác tích cực của các đơn vị.

Ông Trần Văn Lam nhấn mạnh, sau đợt tập huấn này, trong kỳ báo cáo đầu tiên tới đây, Chi nhánh sẽ nhận được dữ liệu thông qua hệ thống ICM của các đơn vị, đảm bảo thông suốt hoạt động thông tin báo cáo nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra.

Phòng Tổng hợp – Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ