Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2018

08:52-18/01/2018

Sáng 17/01/2018, tại Hà Nội, Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự hội nghị, về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung Ương (ĐUK DNTW) có đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức ĐUK DNTW, đồng chí Trần Mạnh Tuấn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra ĐUK DNTW, đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận ĐUK DNTW. Về phía Đảng ủy BHTGVN có đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN; đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc BHTGVN; đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy BHTGVN và các đồng chí lãnh đạo BHTGVN, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHTGVN, trưởng phòng, ban tại Trụ sở chính, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên BHTGVN và các cán bộ chuyên trách công tác Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh: Hội nghị hôm nay, chúng ta tiến hành Tổng kết đánh giá toàn diện kết quả công tác năm 2017, đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ với mục tiêu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018. Đồng chí Nguyễn Quang Huy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, xác thực vào dự thảo báo cáo của Đảng bộ; đồng thời, bày tỏ mong muốn được tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW để Đảng bộ BHTGVN phát huy và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018 và những năm tiếp theo.Hội nghị đã nghe Thường vụ Đảng ủy BHTGVN báo cáo tổng kết về công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, nghe một số tổ chức đảng thuộc BHTGVN trình bày báo cáo tham luận tập trung vào một số vấn đề xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả sinh hoạt Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của BHTGVN.

Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, của Ban cán sự Đảng NHNN, Đảng ủy BHTGVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể trong toàn hệ thống đã tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, BHTGVN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tham gia xây dựng các văn bản pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng – bảo hiểm tiền gửi. Trên các mảng nghiệp vụ, BHTGVN đã tập trung triển khai có hiệu quả chính sách BHTG và đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến ngày 31/12/2017, có 1.275 tổ chức tín dụng được cấp Chứng nhận tham gia BHTG, bao gồm 93 ngân hàng và Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 01 ngân hàng Hợp tác xã và 1.177 QTDND, 04 tổ chức tài chính vi mô.

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ nâng cao hiệu quả hệ thống cũng được quan tâm thực hiện như công tác cán bộ, thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở; đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ; hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Dự án Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng – cấu phần BHTGVN (Dự án FSMIMS) đã hoàn thành việc triển khai. Công tác quản lý tài chính, công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ và phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện đúng quy định. Hoạt động hậu cần đáp ứng yêu cầu của hệ thống, hoạt động an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Về công tác xây dựng Đảng, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy BHTGVN, các cấp ủy đảng trực thuộc kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Công tác khoa giáo được đẩy mạnh với 21 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và 46 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đào tạo trung cấp lý luận chính trị 01 đồng chí và cao cấp lý luận chính trị 01 đồng chí, đã cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác đảng do Đảng ủy Khối tổ chức. Công tác tuyên truyền đáp ứng đúng nhiệm vụ, bám sát các trọng tâm về sự kiện, hoạt động BHTG, tuyên truyền về biển, đảo, biên giới, về các sự kiện trọng đại và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm.  

Thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ủy BHTGVN đã tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoải về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng được nâng cao…

Về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đảng bộ BHTGVN đã tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch năm 2017 của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng tổ chức Đảng được thực hiện theo quy định, quan tâm đổi mới về nội dung sinh hoạt. Công tác rà soát và bổ sung quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo tại BHTGVN được triển khai kịp thời, hợp lý. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một nội dung luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

Về công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc, UBKT Đảng ủy các cấp xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 theo quy định. Năm 2017, trong toàn Đảng bộ BHTGVN không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm khuyết điểm phải xem xét xử lý, kỷ luật và không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Công tác dân vận, công tác văn phòng cấp ủy và tài chính Đảng đã được quan tâm đảm bảo hiệu quả các hoạt động của Đảng bộ đồng thời tạo ra được sự đồng thuận trong toàn hệ thống.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức ĐUK DNTW nhận định: với các nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ đã giao, BHTGVN đã triển khai rất có hiệu quả, đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước về chính sách BHTG, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần vào sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Các mặt công tác xây dựng Đảng đã được BHTGVN thực hiện đầy đủ, đồng bộ, kịp thời. Đồng chí Hoàng Giang đề nghị Đảng bộ BHTGVN trong năm 2018 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng theo đúng Quy định 69 của Ban Bí thư đã ban hành. Ban thường vụ Đảng ủy BHTGVN nên có văn bản chỉ đạo về công tác cán bộ và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đảm bảo sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo, cũng như có chỉ thị, nghị quyết về phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng, số lượng. Bên cạnh đó, Ban thường vụ Đảng ủy BHTGVN cần quan tâm rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ,  sớm để Đảng ủy Khối thẩm định kịp thời. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát nội bộ cần gắn với kiểm tra chuyên môn để một mặt thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ, mặc khác cũng là để bảo vệ cán bộ. Cùng với đó, Đảng bộ BHTGVN tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tăng cường công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, gắn việc đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với người lao động và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Thay mặt Đảng bộ BHTGVN tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ĐUK DNTW, đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN khẳng định, trong năm 2018, Đảng bộ BHTGVN tiếp tục triển khai sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ giao và xây dựng Đảng bộ ngày càng phát triển, các tổ chức đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, năm 2018, Đảng bộ BHTGVN cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng: ban hành Quy định về trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ BHTGVN; ban hành Nghị quyết chuyên đề về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ BHTGVN; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy BHTGVN đã đề ra và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ Khối để cụ thể hoá xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra.

Về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, 04 nhiệm vụ chính được đồng chí Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh, đó là: tổng kết 5 năm thực hiện Luật BHTG giai đoạn 2013-2017 và đề xuất sửa đổi Luật để phù hợp tình hình mới và thông lệ quốc tế về hoạt động BHTG; tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2030 báo cáo NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nghiên cứu triển khai Chiến lược sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý; tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ mới được giao trong quá trình tái cơ cấu hệ thống TCTD.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang đã thay mặt ĐUK DNTW trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN. Ban thường vụ ĐUK DNTW cũng có quyết định tặng Bằng khen đối với tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” cho Đảng bộ Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ, tặng Bằng khen đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm (2013-2017) cho 4 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy BHTGVN trao tặng Giấy khen đối với cho 2 chi bộ và 1 đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2017. 

 

 

Phòng TTTT