BHTGVN triển khai nhiệm vụ năm 2018

09:27-16/01/2018

Ngày 15/01/2018, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Tới dự hội nghị có ông Đặng Văn Tuyên – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN, ông Khuất Duy Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng NHNN. Về phía BHTGVN có ông Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và các thành viên HĐQT; ông Đào Quốc Tính –  Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành; các ông, bà Kiểm soát viên; lãnh đạo các phòng, ban tại Trụ sở chính cùng Ban giám đốc và lãnh đạo phòng, ban các Chi nhánh.

Hội nghị đã xem xét và thảo luận nhiều nội dung quan trọng, cụ thể: Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của BHTGVN; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động thi đua năm 2018; Kết quả thực hiện công tác tài chính năm 2017 và triển khai kế hoạch tài chính năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ chỉ đạo giám sát, kiểm tra và xử lý đối với QTDND có vấn đề năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời, nhiều tham luận cũng được trình bày tại hội nghị, tập trung vào một số nghiệp vụ BHTG như: Công tác kiểm tra của BHTGVN góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền; Triển khai hiệu quả Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm; Một số đề xuất nhằm triển khai hiệu quả chính sách BHTG và tăng cường cơ chế phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa BHTGVN và NHNN…

Hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu đề ra

Nhận định về kết quả hoạt động của BHTGVN năm 2017, Tổng giám đốc BHTGVN Đào Quốc Tính nhấn mạnh: Cùng với thành công chung của ngành Ngân hàng, BHTGVN đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, ông Đào Quốc Tính cũng phát biểu, làm rõ một số vấn đề, giải pháp nâng cao năng lực tài chính, năng suất lao động, công tác giám sát kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG…để “BHTGVN ngày càng phát triển bền vững, xứng vai xứng tầm là một cấu phần quan trọng trong hệ thống giám sát tài chính quốc gia; tạo niềm tin vững chắc đối với người gửi tiền và tạo động lực phát triển bền vững đối với các tổ chức tham gia BHTG”.

Năm 2017,bám sát định hướng mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, với những đổi mới trong phương thức quản trị điều hành, BHTGVN đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, ghi dấu ấn với nhiều kết quả nổi bật.

Đối với công tác nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế chính sách, BHTGVN đã chủ động đề xuất NHNN sửa đổi, bổ sung một số nội dung, trong đó cho phép BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của TCTD; tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng hạn mức chi trả BHTG, đặc biệt là trong bối cảnh Chính phủ, ngành Ngân hàng đang quyết liệt tái cơ cấu các TCTD, BHTGVN đã tích cực nghiên cứu, đề xuất tăng hạn mức chi trả tiền gửi bảo hiểm báo cáo NHNN xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

BHTGVN đã chủ động triển khai, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị điều hành và hướng dẫn nghiệp vụ theo kế hoạch, đặc biệt đối với các văn bản hướng dẫn thực hiện các Thông tư mới được ban hành áp dụng cho hoạt động của BHTGVN. Trong năm 2017, BHTGVN đã ban hành 15 văn bản, trong đó bao gồm11 văn bản thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, 04 văn bản thuộc thẩm quyền Tổng giám đốc. Nhìn chung, hệ thống văn bản quản trị, điều hành cơ bản đáp ứng đầy đủ và kịp thời cơ sở pháp lý trong việc triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Luật BHTG.

Triển khai có hiệu quả chính sách BHTG, tính đến ngày 31/12/2017, có 1.275 tổ chức tín dụng được cấp Chứng nhận tham gia BHTG, bao gồm 93 ngân hàng và Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 01 ngân hàng Hợp tác xã và 1.177 QTDND, 04 tổ chức tài chính vi mô. BHTGVN đã thực hiện tốt công tác cấp mới, cấp đổi, thu hồi Chứng nhận BHTG; đáp ứng nhu cầu của các TCTD, góp phần nâng cao vị thế của BHTGVN và niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng.

BHTGVN đã thực hiện tốt công tác quản lý thu phí BHTG, tích cực đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc và xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm trong việc tính và nộp phí BHTG. Nhìn chung, các tổ chức tham gia BHTG đã thực hiện nghiêm túc việc tính và nộp phí theo quy định. Trong năm 2017, BHTGVN đã thực thu 5.866,7 tỷ đồng từ các tổ chức tham gia BHTG, tăng 970 tỷ đồng (19,8%) so với năm 2016.

Công tác quản lý và đầu tư vốn được thực hiện đúng quy định, an toàn, hiệu quả, góp phần phát triển nguồn vốn, đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN. Tính đến ngày 31/12/2017, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đã đầu tư đạt 38.372,4 tỷ đồng (tăng 22,4% so với năm 2016), chủ yếu được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ; tập trung nghiên cứu phương án mua trái phiếu dài hạn của các tổ chức tín dụng tham gia hỗ trợ các TCTD theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội thông qua.

Trong năm 2017, BHTGVN đã tăng cường hoạt động giám sát đối với 100% các tổ chức tham gia BHTG, phối hợp triển khai hiệu quả việc cung cấp thông tin giữa NHNN và BHTGVN trong công tác giám sát từ xa theo quy định tại Thông tư 34/2016/TT-NHNN ngày 28/12/2016 của NHNN.

Công tác kiểm tra tại chỗ luôn được BHTGVN chú trọng quan tâm. Tính đến thời điểm 31/12/2017, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra tại chỗ đối với 434 đơn vị tham gia BHTG gồm 47 NHTM, 386 QTDND và 01 tổ chức tài chính vi mô.

Hoạt động của Ban chỉ đạo và các tổ chỉ đạo giám sát, kiểm tra, xử lý đối với các QTDND cố vấn đề được triển khai thống nhất, kịp thời, hiệu quả, đúng kế hoạch trong toàn hệ thống. Thực hiện theo dõi, giám sát, kiểm tra chuyên sâu các QTDND hoạt động yếu kém, xử lý những vấn đề phát sinh; tổng hợp diễn biến tình hình của các QTDND có vấn đề theo định kỳ. Tham gia trực tiếp hoặc phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trong việc xây dựng phương án xử lý các QTDND yếu kém.

Để nâng cao hiểu biết của công chúng về chính sách BHTG và hoạt động của BHTGVN, công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai dưới nhiều hình thức. BHTGVN đã tổ chức nhiều sự kiện truyền thông, giao lưu tuyên truyền về chính sách BHTG nhằm tiếp cận hiệu quả hơn tới đông đảo công chúng như: Tổ chức giao lưu, thi tìm hiểu về chính sách BHTG với cán bộ, giáo viên, sinh viên các trường Đại học; phối hợp với các Chi nhánh NHNN, các tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức các sự kiện, hoạt động tuyên truyền về chính sách BHTG trên nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền mang tính chất thường xuyên, BHTGVN đã xây dựng và thực hiện phương án tuyên truyền về hạn mức BHTG mới tới công chúng theo nội dung Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác đào tạo, tổ chức, bồi dưỡng cán bộ cũng được BHTGVN quan tâm thích đáng; công tác nghiên cứu ứng dụng được triển khai tích cực, hiệu quả. Hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hệ thống BHTG tại Việt Nam. Trong năm 2017, BHTGVN đã tập trung triển khai các hoạt động chuẩn bị, đảm bảo sẵn sàng đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên của Hiệp hội BHTG khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APRC) 2018.

Đối với Dự án Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng – cấu phần BHTGVN (Dự án FSMIMS), BHTGVN đã phối hợp với nhà thầu hỗ trợ người sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống CNTT và truyền thông mới, chuẩn bị các thủ tục nghiệm thu và thanh lý hợp đồng các gói thầu. Các công tác quản trị, quản lý, kiểm soát và kiểm toán nội bộ đều được chú trọng và củng cố. Công tác quản lý tài chính, tài sản, tăng cường cơ sở vật chất, công tác văn thư và hậu cần cũng được thường xuyên quan tâm, triển khai có hiệu quả, tạo điều kiện để toàn hệ thống hoạt động hiệu quả.

8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc NHNN ghi nhận và biểu dương Ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ, viên chức BHTGVN đã đoàn kết, phát huy dân chủ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra. Với vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về BHTG, trong năm 2017, NHNN đã quan tâm đến việc ban hành và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật về BHTG. Một số nội dung quan trọng điều chỉnh hoạt động BHTG đã được phê duyệt, bổ sung theo nguyên tắc phù hợp với thực tế hoạt động ngân hàng tại Việt Nam, đảm bảo xây dựng tổ chức BHTG hiệu quả trong hoạt động, cụ thể: Hạn mức trả tiền bảo hiểm được nâng lên tối đa 75 triệu đồng kể từ ngày 05/8/2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD được Quốc hội thông qua, theo đó BHTGVN được giao thêm các chức năng, nhiệm vụ: cho vay đặc biệt, mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ, tham gia kiểm soát đặc biệt TCTD…, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và trách nhiệm của tổ chức BHTG đối với quá trình cơ cấu lại hệ thống TCTD tại Việt Nam. Mặt khác, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đánh giá: năm 2017, BHTGVN đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng, nổi bật là:Hệ thống văn bản quản trị điều hành và hướng dẫn nghiệp vụ của BHTGVN từng bước được hoàn thiện theo Luật BHTG và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHTG, nhất là chủ động xây dựng và ban hành Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm để áp dụng đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; hoàn thành việc triển khai dự án FSMIMS nhóm hợp phần BHTGVN trên nền tảng công nghệ tiên tiến; công tác giám sát, kiểm tra, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia BHTG từng bước được nâng cao, xây dựng được Báo cáo giám sát chuyên sâu, đánh giá hiệu quả tình hình hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG báo cáo NHNN; chủ động trong việc giám sát, kiểm tra, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình của các QTDND có vấn đề; đặcbiệt, BHTGVN đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp phát triển tổ chức.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết, năm 2018 NHNN sẽ tiếp tực quan tâm đến hoạt động BHTG thông qua việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, ban hành các văn bản hướng dẫn có liên quan theo quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các TCTD nhằm tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của BHTGVN. Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD, bảo đảm sự phát triển an toàn lành mạnh của hoạt động ngân hàng, Phó Thống đốcnhấn mạnh 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm BHTGVN cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2018:

Thứ nhất, triển khai thực hiện kế hoạch giám sát tài chính năm 2018 đã được Thống đốc NHNN phê duyệt tại Quyết định số 36 ngày 9/1/2018. Trong đó, tập trung vào những vấn đề, nguy cơ tác động tới tài chính của BHTGVN, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước.

Thứ hai, tích cực đề xuất, tham mưu với các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động BHTG. Trong đó tập trung vào các dự thảo Thông tư về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt, mua trái phiếu của TCTD hỗ trợ, tham gia thẩm định Đề án phục hồi TCTD yếu kém và các văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành khác liên quan tới hoạt động của BHTGVN để triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các TCTD.

Thứ ba, khẩn trương rà soát, xây dựng mới và sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ của BHTGVN có liên quan, đặc biệt là các quy trình, thủ tục, điều kiện tham gia mua trái phiếu, tham gia giám sát các TCTD bị kiểm soát đặc biệt theo quy định của Luật. Có quy định trách nhiệm rõ ràng, cơ chế phối hợp giữa các mặt nghiệp vụ và các bộ phận chức năng.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 báo cáo NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chiến lược cần có tính mở để phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như điều kiện thực tiễn Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong việc tham gia xử lý các tổ chức tín dụng được kiểm soát đáp ứng các yêu cầu phát triển trong tương lai của hệ thống NH Việt Nam. Chủ động tích cực thực hiện tổng kết Luật BHTG và tham gia nghiên cứu sửa đổi Luật BHTG khi NHNN yêu cầu.

Thứ năm, thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ BHTG theo quy định như cấp, thu hồi chứng nhận Tham gia BHTG; tính và thu phí BHTG; quản lý và sử dụng an toàn vốn; kiểm tra, giám sát; tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt tổ chức tham gia BHTG; chi trả tiền bảo hiểm…. Tăng cường theo dõi, giám sát các QTDND và TCTCVM để kịp thời tham gia xử lý theo quy định, góp phần đảm bảo an ninh tài chính, hệ thống QTDND và trật tự an toàn xã hội.

Thứ sáu, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHTG nhằm nâng cao niềm tin công chúng, đồng thời cung cấp thông tin về việc thực thi các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng một cách thận trọng, phù hợp để tạo ra sự đồng thuận xã hội đối với hoạt động của ngành Ngân hàng.

Thứ bảy, tập trung nguồn lực tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Ủy ban Châu Á – Thái Bình Dương thuộc Hiệp hội BHTG Quốc tế tại Việt Nam vào tháng 4/2018.

Thứ tám, HĐQT BHTGVN cần quyết liệt chỉ đạo việc quyết toán Dự án FSMIMS và thực hiện các dự án đầu tư nhóm B đã được NHNN phê duyệt, đảm bảo tiến độ dự án theo yêu cầu đồng thời quản lý hiệu quả vốn nhà nước. 

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thống đốc, Chủ tịch HĐQT BHTGVN Nguyễn Quang Huy khẳng định: toàn hệ thống BHTGVN sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ, NHNN giao phó bằng những hành động cụ thể, thiết thực.Ông Nguyễn Quang Huy đề nghị tập thể Ban lãnh đạo, người lao động BHTGVN cần đoàn kết, chung sức, nỗ lực vượt lên chính mình, tận dụng tối đa những điều kiện thuận lợi sẵn có, sự ủng hộ, tạo điều kiện của các Bộ, Ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của NHNN để xây dựng BHTGVN trở thành tổ chức ngày càng lớn mạnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Ngô Quang Lương – Thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Vũ Trung Trực – Nguyên Thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN, ông Trần Văn Lam – Giám đốc Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ và bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Giám đốc Chi nhánh BHTGVN tại Tp. Hà Nội; đồng thời, 05 cá nhân đã được công nhận Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng; 3 tập thể và 34 cá nhân được nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN.

 

 

Phòng TTTT