Chế Độ:  

Công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Vũ Trung Trực - Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

08:59-06/09/2017

Ngày 22 tháng 6 năm 2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quyết định số 1234/QĐ - NHNN về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Vũ Trung Trực - Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Theo đó, ông Vũ Trung Trực sẽ chính thức nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.