BHTGVN triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

15:19-10/07/2017

Sáng ngày 06/7/2017, BHTGVN tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT BHTGVN và các thành viên HĐQT; đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc BHTGVN cùng các thành viên Ban điều hành, các Kiểm soát viên cùng lãnh đạo các phòng, ban Trụ sở chính (TSC); giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban Chi nhánh và đại diện cán bộ, viên chức, người lao động trên toàn hệ thống BHTGVN.

Hội nghị đã xem xét và thảo luận Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 của BHTGVN; Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 của Ban chỉ đạo giám sát, kiểm tra và xử lý đối với QTDND có vấn đề; Báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác tài chính và chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Ngân hàng và BHTGVN.

Đ/c Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT và đ/c Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc BHTGVN đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 cho thấy, trong 6 tháng đầu năm BHTGVN đã chủ động đề xuất với NHNN sửa đổi một số nội dung Điều lệ hiện hành về tổ chức và hoạt động BHTGVN để phù hợp thực tế; tham gia góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD. Trong giai đoạn quyết liệt tái cơ cấu các TCTD hiện tại, BHTGVN tích cực nghiên cứu, đề xuất tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm báo cáo NHNN xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngày 15/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm. Theo đó hạn mức trả tiền bảo hiểm mới được áp dụng từ ngày 05/8/2017 là 75 triệu đồng (tăng 25 triệu đồng so với hạn mức trả tiền hiện đang áp dụng). Hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi mới này đảm bảo hài hòa các lợi ích kinh tế trên thị trường, góp phần tạo sự an tâm cho người gửi tiền vào hệ thống tài chính – ngân hàng quốc gia; đồng thời, nâng cao vị thế BHTGVN trong quá trình tái cơ cấu các TCTD. BHTGVN đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ chính sách BHTG phù hợp với nội dung Quyết định số 21.

Các hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN như cấp, thu hồi Chứng nhận BHTG; thu phí BHTG; quản lý, đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi; chi trả tiền gửi được bảo hiểm và tham gia quản lý, thanh lý tài sản; giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ và tham gia xử lý các QTDND yếu kém; công tác thông tin tuyên truyền; v.v. đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng nguồn vốn hoạt động của BHTGVN là hơn 33 nghìn tỉ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2016. Hầu hết lượng vốn tạm thời nhàn rỗi được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn hệ thống BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra đối với 141 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 123 QTDND và 18 ngân hàng. Công tác kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG đã được hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

BHTGVN tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đa dạng dưới nhiều hình thức như phát tờ thông tin, tuyên truyền trực tiếp tại tổ chức tham gia BHTGVN, đăng tin bài trên nhiều báo và tạp chí uy tín, cập nhật kịp thời các hoạt động BHTG trong nước và quốc tế trong Bản tin BHTGVN phát hành theo quý và trên website. Bên cạnh đó, BHTGVN còn phối hợp với NHNN và các đơn vị truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền về BHTG phát sóng trên các chương trình mang tính đại chúng như chương trình “Pháp luật và cuộc sống” của Ban Khoa giáo – Đài Truyền hình Việt Nam, chuyên mục Tài chính Ngân hàng của kênh Truyền hình Nhân dân, v.v. Đặc biệt, BHTGVN đã tiến hành các hoạt động tuyên truyền mở rộng với trọng tậm hạn mức BHTG mới sau khi Thủ tướng Chính phủ chính thức ký quyết định. 

BHTGVN đã luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kiện toàn bộ máy. Đặc biệt, BHTGVN đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức bình xét thi đua khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc, khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập các Chi nhánh BHTGVN trong 6 tháng đầu năm 2017 nhằm động viên kịp thời người lao động, tạo không khí phấn khởi hăng say cống hiến.

BHTGVN tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu chung của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) và các cuộc khảo sát của Ủy ban khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APRC). BHTGVN phối hợp tổ chức và tham gia các chương trình làm việc với nhiều cơ quan tài chính trong nước và quốc tế; triển khai chương trình hội thảo về BHTG với Quỹ Bảo vệ người gửi tiền (DPF) Lào tại Việt Nam năm 2017; phối hợp với NHNN tổ chức đón tiếp và trao đổi thông tin về hệ thống BHTGVN với Đoàn Ngân hàng TW Campuchia. Bên cạnh đó, BHTGVN đã và đang tích cực xây dựng và triển khai kế hoạch công tác tổ chức Hội nghị thường niên APRC 2018 do BHTGVN đăng cai tổ chức tại Việt Nam.

Đầu năm 2017, BHTGVN đưa vào vận hệ thống quản trị HW-SW và rà soát tính đáp ứng của ứng dụng phần mềm đối với các công tác nghiệp vụ. Ngoài ra, BHTGVN phối hợp với các bên liên quan thực hiện Báo cáo kết thúc dịch vụ, thực hiện các thủ tục nghiệm thu và thanh lý hợp đồng các gói thầu trong khuôn khổ dự án Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng – cấu phần BHTGVN (Dự án FSMIMS).

Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, của Thống đốc NHNN, chương trình hành động ngành Ngân hàng, chức năng nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2017, BHTGVN đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ:

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của BHTGVN nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, tính công khai, minh bạch trong hoạt động;

Hoàn thiện chiến lược phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Đồng thời, BHTGVN cần tích cực tham gia nghiên cứu và đề xuất với NHNN xem xét trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Luật các TCTD theo hướng để BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các TCTD;

Tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ BHTGVN như thu phí BHTG, chi trả bảo hiểm, giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ, tuyên truyền chính sách BHTG, tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt, quản lý và thanh lý tài sản đối với tổ chức tham gia BHTG theo quy định pháp luật và chỉ đạo của NHNN.

Tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ phù hợp với Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 về việc nâng hạng mức chi trả BHTG; trong đó, tập trung triển khai kịp thời công tác cấp và thu hồi Chứng nhận BHTG nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền BHTG theo hạn mức mới, mở rộng các kênh thông tin và cải tiến các sản phẩm tuyên truyền tăng cường tiếp cận công chúng ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi và không ngừng nâng cao năng lực tài chính theo kế hoạch tài chính năm 2017 và sớm xây dựng kế hoạch tài chính năm 2017 của BHTGVN gửi Bộ Tài chính và NHNN thẩm định.

Tiếp tục thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của NHNN; phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 5% chi phí, đồng thời đảm bảo yêu cầu hoạt động của hệ thống và hoàn thành tốt kế hoạch công tác đề ra.

Phát triển nguồn nhân lực phù hợp với xu thế phát triển của hệ thống Ngân hàng Việt Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức nghề nghiệp và tác phong chuyên nghiệp.

Chú trọng đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng công nghệ; tiếp tục tập trung tổ chức ứng dụng, vận hành và sử dụng hiệu quả các module Dự án FSMIMS. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế nhằm từng bước áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào hoạt động của BHTGVN.

Đ/c Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toànhệ thống BHTGVN với nhiều kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2017. Để hoạt động hiệu quả hơn trong tình hình mới, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ mới của quá trình tái cơ cấu các TCTD, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh những vấn đề BHTGVN cần tiếp tục triển khai trong 6 tháng cuối năm 2017, tập trung vào việc tham gia đề xuất xây dựng chính sách, các hoạt động nghiệp vụ BHTG như kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực tài chính…để bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, đặc biệt là chuẩn bị tốt nguồn lực để tham gia tích cực vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD giai đoạn 2016-2020.

Trong khuôn khổ hội nghị, BHTGVN công bố Quyết định khen thưởng của HĐQT đối với đ/c Vũ Trung Trực – Thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN.

Phòng TTTT