Thanh toán không dùng tiền mặt đang tăng nhanh

09:15-02/02/2017
Theo Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) năm 2016, tổng giá trị giao dịch qua hệ thống này đạt 320.000 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với năm 2015.
Điều này cho thấy người dân đã giảm dần rút tiền từ ATM mà chuyển sang chuyển khoản, thanh toán không dùng tiền mặt. Sự dịch chuyển tỷ trọng giao dịch tiền mặt sang giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ là tín hiệu tốt cho thị trường.
 
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là phải tăng tính bảo mật, an toàn trong thanh toán qua thẻ ngân hàng, để ngăn ngừa tình trạng gian lận, giảm thiểu rủi ro, tổn thất cho các bên khi tham gia giao dịch thẻ; áp dụng các giải pháp công nghệ bảo mật tiên tiến đối với hệ thống thanh toán thẻ.
 
Theo lộ trình đến tháng 2/2017, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành bộ tiêu chuẩn thẻ chip để triển khai thí điểm. Sau khi thí điểm xong sẽ triển khai nhân rộng. Đến năm 2020 sẽ hoàn thành chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip. Việc chuyển đổi này cho phép người dùng thực hiện giao dịch trên thẻ một cách an toàn và triển khai một số công nghệ ứng dụng mới.
Theo: "http://baochinhphu.vn/"