BHTGVN triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

09:30-05/07/2016

Sáng 04/7/2016, tại Nghệ An, BHTGVN đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT; đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc BHTGVN cùng các thành viên Ban điều hành, các Kiểm soát viên cùng lãnh đạo các phòng, ban Trụ sở chính (TSC); giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban Chi nhánh và đại diện cán bộ, viên chức, người lao động trên toàn hệ thống BHTGVN.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, BHTGVN đã có những thay đổi quan trọng về cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách khi Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 527/QĐ-TTg ngày 1/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức và hoạt động Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Theo đó, BHTGVN là tổ chức tài chính của Nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

BHTGVN đã chủ động phối hợp với NHNN, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các thông tư hướng dẫn, cũng như tích cực xây dựng và ban hành các văn bản quản trị - điều hành. Dự kiến đến hết năm 2016, BHTGVN sẽ hoàn thành cơ bản việc xây dựng và ban hành các văn bản quản trị điều hành và hướng dẫn nghiệp vụ theo quy định của Luật BHTG.

Các hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN như cấp, thu hồi Chứng nhận BHTG; thu phí BHTG; quản lý, đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi; chi trả tiền gửi được bảo hiểm và tham gia quản lý, thanh lý tài sản; giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ và tham gia xử lý các QTDND yếu kém; công tác thông tin tuyên truyền đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Tính đến hết ngày 20/6/2016, có 1.252 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 92 ngân hàng thương mại, Ngân hàng Hợp tác xã và 1.156 QTDND, 03 tổ chức tài chính vi mô. BHTGVN đang quản lý tổng nguồn vốn hoạt động của BHTGVN hơn 30 nghìn tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết lượng vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ. Hiện tại, BHTGVN đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kỹ thuật để trực tiếp tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

Về công tác tổ chức, BHTGVN đã luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kiện toàn bộ máy. Đặc biệt, do yêu cầu công việc và theo Quyết định của NHNNVN,  BHTGVN đã thành lập 2 phòng ban mới tại Trụ sở chính và 2 Chi nhánh mới: Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ tại Việt Trì, Phú Thọ và Chi nhánh BHTGVN tại thành phố Đà Nẵng.

Là thành viên của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI), BHTGVN đã tăng cường hợp tác quốc tế, tham gia các hội thảo, hội nghị, ký kết văn bản hợp tác với các tổ chức BHTG phát triển trong khu vực và trên thế giới nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả của hệ thống BHTG tại Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, BHTGVN đã tích cực triển khai Dự án FSMIMS do Ngân hàng Thế giới tài trợ nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chức năng của đơn vị phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Một số cấu phần của Dự án đã được bàn giao và đưa vào triển khai vận hành như: Hệ thống Quản lý báo cáo và tài liệu, Hệ thống Quản lý nguồn nhân lực, Hệ thống phần mềm kế toán; đang thực hiện kiểm thử đối với các cấu phần còn lại. Dự kiến toàn bộ hệ thống ứng dụng và công nghệ thông tin của Dự án sẽ được bàn giao và đưa vào vận hành theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục một số hạn chế trong thời gian qua; căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, của Thống đốc NHNN, chương trình hành động ngành Ngân hàng, chức năng nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2016, BHTGVN đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Theo đó, BHTGVN sẽ tập trung phối hợp cùng các Bộ, ngành xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật; ban hành các văn bản quản trị điều hành; hoàn thiện chiến lược phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN và hướng tới các chuẩn mực quốc tế; nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN; nâng cao chất lượng công tác kiểm soát - kiểm toán nội bộ; tiếp tục hoàn thiện tái cấu trúc bộ máy, phát triển nguồn nhân lực; chú trọng xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ cao; đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản; hoàn thành thủ tục và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đưa hai chi nhánh mới vào hoạt động; chủ động triển khai Đề án hạn mức và phí Bảo hiểm tiền gửi sau khi được phê duyệt; và phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tổng kết một năm thành lập và hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ chỉ đạo giám sát, kiểm tra và xử lý đối với QTDND có vấn đề và một số phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Theo đó, sau hơn 1 năm thành lập và hoạt động, nhìn chung, các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ chỉ đạo đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban lãnh đạo BHTGVN giao, xử lý hiệu quả công việc theo chỉ đạo của NHNN nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đảm bảo an toàn hệ thống.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy đánh giá: Sau 6 tháng đầu năm 2016, BHTGVN đã có những thay đổi về chất, đồng thời đây cũng là sự kết tinh của cả một quá trình phát triển của tổ chức. Để hoạt động hiệu quả hơn trong tình hình mới, đáp ứng với những thay đổi bên trong cũng như bên ngoài tổ chức, điều quan trọng nhất là mỗi cán bộ, viên chức cần ý thức việc thay đổi bản thân, ý thức được trách nhiệm của mình đối với BHTGVN, qua đó thúc đẩy BHTGVN phát triển ổn định, bền vững.

Trong khuôn khổ hội nghị, các danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng cũng được trao cho 2 tập thể, 4 cá nhân; 6 cá nhân được nhận Bằng khen của Thống đốc. Bên cạnh đó, BHTGVN công bố quyết định khen thưởng đột xuất cho 3 tập thể và 10 cá nhân thuộc Ban chỉ đạo, Tổ chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo giám sát, kiểm tra và xử lý đối với QTDND có vấn đề.

Phòng TTTT