Trang chủ / APRC 2018

Hệ thống bảo hiểm tiền gửi và các thách thức hiện nay ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương

 

Tổng quan về Ủy ban bảo vệ tiền gửi Hồng Kông

Ủy ban Bảo vệ tiền gửi Hồng Kông (DPS) là cơ quan pháp định được thành lập theo Pháp lệnh về cơ chế bảo vệ tiền gửi (DPSO) nhằm giám sát hoạt động của hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG), chi trả cho người gửi tiền trong những trường hợp nhất định đối với tiền gửi tại các ngân hàng là thành viên của DPS. Thành lập vào tháng 9/2006, DPS đóng vai trò quan trọng trong mạng an toàn tài chính của Hồng Kông, góp phần ổn định hoạt động của hệ thống ngân hàng. DPS là thành viên của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) và đã có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy cơ chế BHTG hiệu quả từ năm 2006.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ

VÀ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 16 CỦA ỦY BAN CHÂU Á -

THÁI BÌNH DƯƠNG - HIỆP HỘI BẢO HIỂM TIỀN GỬI QUỐC TẾ

Hà Nội, ngày 16-17/4/2018

Tổng quan về Quỹ BHTG Ajerbaijan

 

Tổng quan về tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Kazakhstan

Tại Kazakhstan, tổ chức Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) có tên là Quỹ BHTG (KDIF). KDIF được thành lập năm 1999 theo Nghị Quyết 393 của Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan nhằm duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính, củng cố niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng của Kazakhstan thông qua cơ chế chi trả cho người gửi tiền trong trường hợp xảy ra đổ vỡ ngân hàng.

Tổng quan về Tổng công ty BHTG Philippines

 

Tổng quan về Bảo hiểm tiền gửi Indonesia

 

Tổng quan về Tổng công ty BHTG Hàn Quốc

 

APRC thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo hiểm tiền gửi

Ủy ban khu vực châu Á Thái Bình Dương (APRC) là một trong các ủy ban khu vực của Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI), được thành lập nhằm nâng cao sự phát triển của bảo hiểm tiền gửi (BHTG) và lợi ích của các tổ chức thành viên thông qua việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về BHTG và cung cấp, hướng dẫn nghiệp vụ BHTG cho các tổ chức mới thành lập và đang hoạt động tại khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Giới thiệu hệ thống Bảo hiểm tiền gửi khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Từ ngày 16/4 đến ngày 18/4/2018, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 16 và Hội thảo Quốc tế Ủy ban Châu Á Thái Bình Dương (APRC) – Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi Quốc tế (IADI). Để độc giả có được khái quát về những nét chính của Ủy ban Bảo hiểm tiền gửi khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Ban Biên tập trân trọng gửi tới độc giả bài viết “Giới thiệu hệ thống Bảo hiểm tiền gửi khu vực châu Á Thái Bình Dương”.

Trang 1 / 2