Trang chủ / Bảo hiểm tiền gửi quốc tế

Nhìn lại diễn biến hoạt động BHTG quốc tế trong năm 2018

Năm 2018 chứng kiến nhiều thay đổi của các tổ chức BHTG quốc tế về cơ chế, chính sách BHTG như: xây dựng mới Luật BHTG và thành lập hệ thống BHTG, điều chỉnh hạn mức BHTG, bổ sung chính sáchđể hỗ trợ cho người gửi tiền và ngân hàng được bảo hiểm, qua đó, góp phần ổn định hệ thống tài chính, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của người gửi tiền. Bên cạnh đó, các tổ chức BHTG quốc tế cũng tăng cường và mở rộng các hoạt động hợp tác,  chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các quốc gia, khu vực giúp nâng cao hiệu quả hoạt động.

BHTG Hồng Kông triển khai chiến dịch truyền thông với hình ảnh con giáp của năm 2019

Ủy ban bảo vệ tiền gửi Hồng Kông (HKDPB) đã triển khai một chiến dịch truyền thông mới và các điểm trưng bày một loạt tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, trong đó đều sử dụng hình ảnh chú heo đất (piggy bank) để thu hút đối tượng sinh viên, nghệ sĩ và công chúng tham gia vào các hoạt động tuyên truyền với quy mô rộng rãi  và nâng cao nhận thức, hiểu biết của họ về bảo hiểm tiền gửi (BHTG).

BHTG Ukraine lên kế hoạch thanh lý hơn 40 ngân hàng

Quỹ bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Ukraine (DIF) bảo hiểm cho tiền gửi cá nhân đang lên kế hoạch hoàn tất việc thanh lý hơn 40 ngân hàng trong năm 2019. Các tổ chức tài chính này đã được chuyển giao cho DIF tiếp quản trong suốt giai đoạn khủng hoảng 2014-2016.

 

Các tổ chức BHTG Đông Phi điều chỉnh quy định về xử lý ngân hàng yếu kém

Các quốc gia thành viên Cộng đồng Đông Phi (EAC) phối hợp trong việc xây dựng quy tắc và quy định chung để giải cứu ngân hàng gặp khó khăn, như là một phần của các biện pháp nhằm tăng cường sự ổn định của khối này trong khu vực.

FDIC tìm cách đơn giản hóa quy trình đăng ký tham gia BHTG cho ngân hàng mới

Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi (BHTG) liên bang Mỹ (FDIC) vừa đưa ra nhiều tham vọng mới thông qua các sáng kiến ​​để cải thiện quy trình tham gia BHTG cho các ngân hàng mới thành lập. Các quan chức của FDIC cho biết cơ quan quản lý đang tìm cách thúc đẩy một quy trình minh bạch, hợp lý và có trách nhiệm hơn cho tất cả đơn đăng ký tham gia BHTG của tổ chức tín dụng.

FDIC thông qua ngân sách hoạt động năm 2019

Hội đồng quản trị Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) vừa phê duyệt ngân sách hoạt động 2,04 tỷ đô la cho năm 2019, giảm 2,3% so với năm 2018 và thấp hơn 49% so với mức đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2010. 

Mở rộng phạm vi BHTG tại Nga cho tiền gửi của các doanh nghiệp nhỏ

Luật sửa đổi Luật Liên bang số 177-FZ “Về bảo hiểm tiền gửi hộ gia đình tại các ngân hàng Nga”, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, sẽ mở rộng phạm vi bảo hiểm cho tiền gửi của các doanh nghiệp nhỏ.

Hàn Quốc đánh giá vai trò của BHTG khi xảy ra rút tiền hàng loạt

Trung tâm nghiên cứu bảo hiểm tiền gửi (BHTG) thuộc Tổng công ty BHTG Hàn Quốc (KDIC) đã thực hiện một nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của các  yếu tố khiến người gửi tiền rút tiền hàng loạt và hiệu quả của cơ chế BHTG trong việc ngăn ngừa tình trạng này, trên cơ sở dữ liệu mới được xây dựng hồi năm ngoái về các vụ đổ vỡ ngân hàng tiết kiệm.

IADI công bố kết quả khảo sát về BHTG và mạng an toàn tài chính

Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) đã công bố kết quả khảo sát toàn cầu về bảo hiểm tiền gửi (BHTG) và mạng an toàn tài chính. Kết quả dựa trên phản hồi của 135 tổ chức BHTG trên thế giới (tăng 50% so với số lượng tổ chức phản hồi 4 năm qua). Qua đó, IADI cập nhật các vấn đề chính về nghiệp vụ BHTG như nhiệm vụ và quản trị, thành viên và hạn mức, cấp vốn và xử lý ngân hàng – quản lý khủng hoảng tài chính.

Liên minh Châu Âu chưa thông qua ngân sách chung và Cơ chế BHTG khu vực

 Hội nghị bộ trưởng khu vực Châu Âu vừa qua đã thống nhất các trách nhiệm về quỹ cứu trợ khẩn cấp của khu vực Eurozone, nhưng trì hoãn các quyết định về ngân sách và Cơ chế BHTG chung.

Trang 1 / 125