Trang chủ / Nghiên cứu trao đổi

Kiều hối và niềm tin

Thông tin rất đáng chú ý trong tuần qua đó là Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước tiếp nhận lượng kiều hối nhiều nhất trên thế giới, với khoảng 2,5% tổng kiều hối toàn cầu năm 2017.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu

Ngày 17/9/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-NHNN về việc tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu.

Bảo hiểm tiền gửi – Công cụ chính sách giải quyết khó khăn ngân hàng

Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là một công cụ quan trọng được nhiều quốc gia sử dụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền; cô lập các hoạt động xấu, các đổ vỡ trong hoạt động tài chính – ngân hàng nhằm góp phần đảm bảo cho hệ thống ổn định. Vì vậy, một nội dung quan trọng trong chính sách BHTG là tham gia giải quyết khó khăn ngân hàng.

Bổ sung biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 Ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đề xuất về chế độ tài chính đối với AMC

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại (AMC).

Sẽ có bước đột phá tín dụng tam nông

Việc nâng hạn mức cho vay sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho người nông dân đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Thanh tra giám sát ngân hàng: Nâng chất bảo đảm an toàn cho hệ thống

Chú trọng nâng cao khả năng cảnh báo sớm đối với những rủi ro tiềm ẩn mang tính hệ thống và ngăn ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật của các TCTD.

Phát triển ngân hàng số: Cần hoàn thiện hành lang pháp lý

Để thúc đẩy hơn nữa xu thế số hóa trong ngành ngân hàng, việc bổ sung, hoàn thiện quy định về hoạt động ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 là rất cần thiết, trong đó chú trọng tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển ngân hàng số (digital banking), chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác hiệu quả giữa ngân hàng và Fintech (công nghệ tài chính)...

Xử lý nợ xấu vẫn vướng thủ tục ngoài ngành

Theo Chủ tịch HĐTV VAMC Nguyễn Tiến Đông trên thực tế hơn 2.000 vụ việc của các cấp toà án và thi hành án chưa có vụ nào được xử lý theo hình thức rút gọn.

Tận dụng cơ hội thời công nghiệp 4.0

Các tổ chức ngân hàng - tài chính phải nhanh chóng chuyển đổi mô hình quản trị điều hành, mô hình kinh doanh, cấu trúc lại sản phẩm, dịch vụ thích ứng với xu hướng khách hàng thế hệ số, nền kinh số cũng như cần thiết lập khuôn khổ, cơ chế hữu hiệu trong phòng ngừa rủi ro an ninh mạng và bảo vệ bí mật thông tin khách hàng trong kỷ nguyên số.

Trang 1 / 61