Trang chủ / Nghiên cứu trao đổi

Phát triển và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng

Ngày 21/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức Hội thảo “Phát triển ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng”.

Ngành Ngân hàng: Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Ngân hàng năm 2018.

Không nới room tín dụng: Chỉ tiêu kế hoạch sẽ phải 'co kéo'?

“Bên cạnh việc điều chỉnh quy mô hoạt động, tín dụng, cũng như chuyển đổi kinh doanh từ thị trường 1 sang thị trường 2, phải tính cả tới việc điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận cho phù hợp. Không thể cố giữ chỉ tiêu lợi nhuận được khi chỉ tiêu tín dụng bị thu hẹp, dù thực tế 70 - 80% lợi nhuận của ngân hàng dựa vào cho vay”, một chuyên gia cho hay.

Hạn chế, giảm cấp các khoản vay cho hoạt động gây hại môi trường

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1604/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam.

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng: Mở ra thời kỳ mới của ngành Ngân hàng

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã bao hàm tất cả các lĩnh vực của ngành Ngân hàng, từ hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng đến hoạt động quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với hàng loạt các mục tiêu và các nhóm giải pháp được đặt ra.

Truyền thông về BHTG và xu hướng cập nhật trên thế giới

Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là một trong những nhân tố giúp duy trì ổn định, tăng cường niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính – ngân hàng. Truyền thông nhằm tăng nhận thức công chúng về hoạt động BHTG, đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố sự phát triển của tổ chức BHTG. Nhận thức được điều đó, các tổ chức BHTG quốc tế đã sử dụng đa dạng các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức công chúng.

Kiểm soát chặt tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro

Thống đốc yêu cầu phải tập trung tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông;…

Kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, theo đó, Chính phủ kiên định các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 đã đề ra và trọng tâm là kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường...

Đến năm 2020 các NHTM cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn Basel II

Đó là một trong những mục tiêu phấn đấu của hệ thống NHTM được đặt ra trong Quyết định 986/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chỉ thị 04: Mục tiêu hàng đầu là kiểm soát lạm phát

Định hướng chung của ngành Ngân hàng đưa ra từ đầu năm cho thấy, mục tiêu kiểm soát lạm phát được đặt lên hàng đầu.

Trang 1 / 59