Trang chủ / Nghiên cứu - Trao đổi

Hành vi trục lợi bảo hiểm tiền gửi – ngăn chặn và xử lý

Theo Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI), hành vi trục lợi bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là hành động gây ra hoặc có thể gây ra việc chi trả BHTG không đúng quy định cho người không được bảo hiểm hoặc vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định. Vấn đề này thường xảy ra tại các quốc gia không BHTG cho một số đối tượng người gửi tiền nhất định, ví dụ như không BHTG cho các tổ chức, cá nhân trong nội bộ ngân hàng hoặc các bên liên kết với ngân hàng.

Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung luật bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013, đánh dấu một mốc quan trọng trong hoạt động BHTG. Quá trình triển khai trên thực tế đã chứng minh Luật BHTG là một công cụ pháp lý hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc thực thi Luật BHTG, trong đó bao gồm những quy định liên quan trực tiếp đến người gửi tiềngặp phải một số vướng mắc, bất cập cần được giải quyết.

Theo dõi và xử lý QTDND có vấn đề - Thực tiễn và giải pháp

 Thời gian qua, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, phát huy được vai trò tích cực trong việc góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, hạn chế cho vay nặng lãi ở nông thôn, góp phần tạo công ăn việc làm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại một bộ phận QTDND hoạt động yếu kém có nguy cơ mất an toàn, tiềm ẩn rủi ro đổ vỡ hệ thống cần được kịp thời xử lý.

Phát triển nguồn vốn của BHTGVN để tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng – một số vấn đề đặt ra

Sau hơn 20 năm hoạt động, từ 1.000 tỷ đồng vốn ngân sách cấp, đến ngày 30/9/2021, tổng nguồn vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đạt khoảng 80 nghìn tỷ đồng. Với năng lực tài chính hiện tại, BHTGVN có thể đáp ứng tốt mục tiêu kép vừa thực hiện chính sách công về BHTG, vừa tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD) theo quy định hiện hành. Nhưng để trực tiếp tham gia sâu hơn vào cơ cấu lại TCTD, BHTGVN cần kế hoạch dài hơi cho tăng trưởng nguồn vốn để tiếp tục củng cố năng lực tài chính mạnh hơn, đặc biệt qua việc quản lý và sử dụng hiệu quả đồng vốn.

Triển khai nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi trong thời gian dịch bệnh covid-19

Từ đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài trên phạm vi cả nước. Đà Nẵng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, thường xuyên thực hiện giãn cách xã hội theo các chỉ thị của Chính phủ ở mức độ cao. Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng (Chi nhánh) đã bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, BHTGVN và của chính quyền địa phương, tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng chống dịch, nhằm đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch đề ra”.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng: Tiếp tục giảm lãi suất, nhưng phải đảm bảo an toàn hoạt động của từng TCTD

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng bày tỏ lo ngại về rủi ro lạm phát năm 2022. Bà cũng cho rằng phải đánh giá hoạt động tiền tệ của ngân hàng và kinh tế vĩ mô để xác định dư địa giảm lãi suất.

Bàn về thay đổi mô hình chức năng nhiệm vụ của một số tổ chức bảo hiểm tiền gửi thành viên Ủy ban khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Việc xác định nhiệm vụ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) cần phải xem xét hoàn cảnh cụ thể của từng quốc gia. Không có một mô hình chức năng nhiệm vụ nào phù hợp với tất cả các tổ chức BHTG. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 – 2009 đã cho thấy BHTG đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và khôi phục sự ổn định của hệ thống tài chính. Vì vậy, nhiều tổ chức BHTG đã được mở rộng nhiệm vụ và được bổ sung các công cụ xử lý ngoài chức năng trả tiền cho người gửi tiền. Trong phạm vi bài viết, tác giả bàn về việc thay đổi mô hình chức năng nhiệm vụ của một số tổ chức BHTG thành viên Ủy ban khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APRC).Theo thông lệ quốc tế, có 4 mô hình chức năng nhiệm vụ của tổ chức BHTG, gồm: Mô hình chi trả (tổ chức BHTG chỉ chịu trách nhiệm thanh toán cho tiền gửi được bảo hiểm), mô hình chi trả với quyền hạn mở rộng (tổ chức BHTG có thêm các trách nhiệm như các chức năng xử lý - sau đây gọi tắt là mô hình chi trả mở rộng), mô hình giảm thiểu tổn thất (tổ chức BHTG chủ động tham gia vào việc lựa chọn chiến lược xử lý với chi phí nhỏ nhất) và mô hình giảm thiểu rủi ro (tổ chức BHTG có các chức năng giảm thiểu rủi ro toàn diện bao gồm: quản lý/đánh giá rủi ro, một bộ đầy đủ các quyền về can thiệp sớm và xử lý, trong một số trường hợp có cả chức năng giám sát an toàn).

Tăng cường vai trò điểm tựa của chính sách BHTG đối với tổ chức tín dụng

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là một cấu phần quan trọng trong mạng lưới an toàn tài chính của mỗi quốc gia, với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ người gửi tiền và góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn của hệ thống ngân hàng. Tại Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) là tổ chức BHTG duy nhất, được hình thành theo Quyết định số 218/1999/QÐ-TTg ngày 9/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ và đang hoạt động theo Luật BHTG được Quốc hội ban hành năm 2012.

Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ chi trả BHTG để tiếp cận thông lệ quốc tế

Chi trả bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là một trong những chức năng cơ bản của hệ thống BHTG. Theo khuyến nghị của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI), các tổ chức BHTG cần đảm bảo việc chi trả BHTG kịp thời cho người gửi tiền, giúp duy trì niềm tin công chúng, ổn định hệ thống tài chính – ngân hàng. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn về chi trả BHTG của Cơ quan BHTG Nga (DIA) và liên hệ với Việt Nam.

Vai trò của tổ chức BHTG trong phát hiện sớm và can thiệp kịp thời với tổ chức tham gia BHTG yếu kém

Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các tổ chức tham gia BHTG yếu kém ảnh hưởng lớn đến hoạt động hiệu quả và ổn định của hệ thống BHTG. Thông thường, cơ quan giám sát ngân hàng chịu trách nhiệm chính phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, nhiều tổ chức BHTG trên thế giới cũng góp phần thực hiện chức năng này. Bài viết bàn về vai trò của tổ chức BHTG trên thế giới trong việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời tổ chức tham gia BHTG yếu kém.

Trang 1 / 74