Trang chủ / Nghiên cứu trao đổi

Giảm lãi suất phải trông nhiều bề

“NIM của hệ thống NH hiện chỉ trong khoảng 2,2 đến 2,4%. Đây là mức gần như thấp nhất trong khu vực” - theo TS. Cấn Văn Lực

Sửa đổi bổ sung Luật Các TCTD là cần thiết

Việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xử lý TCTD yếu kém theo hình thức ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các TCTD là rất cần thiết. 

Hạ Lãi suất: NHNN thể hiện trách nhiệm với nền kinh tế

Trên thực tế, thực hiện chỉ đạo của NHNN, các TCTD đã tích cực triển khai giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Giảm hệ số CAR 8% - hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để thực hiện Basel II

Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức ban hành Thông tư 41/2016/TT-NHNN về quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 41). Theo Thông tư này, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo quy định là 8% thấp hơn so với mức 9% quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-NHNN đang được áp dụng hiện tại. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/1/2020. Tuy nhiên, các ngân hàng có khả năng thực hiện tỷ lệ an toàn vốn trước thời hạn này có thể gửi văn bản đăng ký áp dụng trước.

Để chính sách BHTG đồng hành cùng sự phát triển của hệ thống tổ chức tín dụng trong việc thực thi Luật BHTG

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo Quyết định 527/QĐ-TTg ngày 01/4/2016. Chính sách Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là sự đảm bảo của Nhà nước đối với nhân dân từ đó tác động tích cực đến hệ thống ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và góp phần ổn định trật tự, trị an toàn xã hội trên địa bàn. Để chính sách BHTG có thể đồng hành hơn nữa cùng sự phát triển của hệ thống tín dụng, BHTGVN đã và đang có những định hướng chiến lược nhằm triển khai hiệu quả Luật BHTG đến đời sống của người dân và các tổ chức tín dụng (TCTD) trên cả nước.

Đề xuất thay thế Nghị định 10 về hoạt động thông tin tín dụng

NHNN Việt Nam (cơ quan soạn thảo) đang lấy ý kiến đóng góp vào Đề cương Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng (TTTD).

Gạt đi nỗi lo 'thất thoát tài sản' để XLNX theo cơ chế thị trường

Với quy định mới, VAMC, TCTD có thể gạt nỗi lo thất thoát tài sản sang một bên để xử lý khoản nợ xấu theo cơ chế thị trường và thu về số tiền bán được tiếp tục đầu tư vào nền kinh tế.

Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu 2016-2020

Thống đốc NHNN vừa ký Quyết định số 1533/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020”.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng: Đảm bảo hoạt động ngân hàng trật tự có kỷ cương

Trong thời gian tới, NHNN sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định về lãi suất đặc biệt lãi suất huy động VND và ngoại tệ. Nếu phát hiện sai phạm sẽ có chế tài rất nghiêm khắc.

Kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu

Nghị quyết 42 của Quốc hội và Chỉ thị 32 của Chính phủ chắc chắn sẽ tạo ra một xung lực mới trong việc xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại.

Trang 1 / 30