Chế Độ:  
Trang chủ / Nghiên cứu - Trao đổi

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú lý giải việc điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa quyết định điều chỉnh tăng room tín dụng từ 1,5%-2% cho toàn hệ thống tổ chức tín dụng sau nhiều kiến nghị của các chuyên gia, doanh nghiệp. Ngày 8/12, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú đã có cuộc trao đổi với phóng viên liên quan đến nội dung này.

Luật Phòng, Chống rửa tiền sửa đổi: Phù hợp thực tiễn và chuẩn mực quốc tế

Việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền; xây dựng hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

Đó là một trong những nội dung mới tại Thông tư số 16/2022/TT- NHNN quy định việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký ban hành, có hiệu lực từ ngày 17/01/2023.

Tăng chỉ tiêu tín dụng thêm 1,5-2% cho toàn hệ thống các TCTD

 Ngày 5/12/2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5 - 2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) trước tình hình tác động từ bên ngoài dịu bớt, thanh khoản của hệ thống các TCTD cải thiện hơn.

NHNN sẽ điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ

 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với phóng viên về định hướng điều hành lãi suất của NHNN trong thời gian tới.

Kinh nghiệm cải cách hệ thống BHTG của Indonesia và liên hệ với Việt Nam

 Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Indonesia (IDIC) là tổ chức BHTG duy nhất tại Indonesia được thành lập ngày 22/9/2005 sau khi Luật BHTG được ban hành ngày 22/9/2004. Theo Luật BHTG Indonesia, IDIC có vai trò chính là BHTG và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng thông qua xử lý và giải quyết êm thấm các ngân hàng đổ vỡ. IDIC nhận thông báo của cơ quan giám sát về ngân hàng gặp vấn đề đang trong tình trạng giám sát đặc biệt nhằm khôi phục năng lực thanh khoản của ngân hàng. Đối với những ngân hàng đổ vỡ không ảnh hưởng hệ thống sẽ được giao trực tiếp cho IDIC xử lý, còn ngân hàng đổ vỡ mang tính hệ thống sẽ được giao cho IDIC sau khi có quyết định của Ủy ban ổn định hệ thống tài chính (FSSC). 

Tái cơ cấu tổ chức tín dụng và vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Theo ông Vũ Văn Long – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), việc trao nhiệm vụ tham gia sâu hơn vào tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) cho BHTGVN là vô cùng thiết thực. Để đạt mục tiêu trên, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó có Luật BHTG.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tham gia đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi QTDND được kiểm soát đặc biệt

Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) số 17/2017/QH14 (Luật Các TCTD năm 2017) được ban hành, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) được bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ mới nhằm tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt (KSĐB). Một trong những chức năng, nhiệm vụ mới của BHTGVN là tham gia đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), tổ chức tài chính vi mô, công ty tài chính được KSĐB.

Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hồ Chí Minh hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai đề án “Củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31/1/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tại TP. Hồ Chí Minh (Chi nhánh) vừa hoàn thành công tác kiểm tra 6/6 đơn vị theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Việt Nam không còn nằm trong Danh sách giám sát về thao túng tiền tệ của Mỹ

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện Việt Nam không còn nằm trong Danh sách giám sát về thao túng tiền tệ của Mỹ.

Trang 1 / 88