Trang chủ / Nghiên cứu trao đổi

Nguyên tắc xác định hạn mức BHTG, nhân tố ảnh hưởng và liên hệ với Việt Nam

Hạn mức bảo hiểm được hiểu là khoản tiền tối đa mà tổ chức BHTG trả cho tất cả các khoản tiền gửi của một người gửi tiền thuộc đối tượng được bảo hiểm tại một tổ chức tham gia BHTG khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Việc chi trả BHTG cho người gửi tiền tại tổ chức nhận tiền gửi bị mất khả năng thanh toán là một trong những hoạt động bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền. 

Kinh nghiệm về xác định hạn mức trả BHTG của Tổng công ty BHTG Philippines

Đối với các tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trên thế giới, cơ sở để xây dựng chính sách, trong đó có vấn đề hạn mức trả BHTG là Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển mô hình BHTG hiệu quả của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) và Tổng công ty BHTG Philippines (PDIC) là một trong số các tổ chức được đánh giá cao trong việc tính tuân thủ Bộ nguyên tắc này. Cùng với những thành tựu trong việc xử lý ngân hàng, chi trả BHTG  và những cải thiện đối với hệ thống BHTG, PDIC đã từng được trao giải thưởng Tổ chức BHTG của năm 2013; trong đó phải kể đến nguyên tắc về hạn mức đã được PDIC tuân thủ đầy đủ, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chính sách công của quốc gia này. Đây cũng là một kinh nghiệm quý báu để các tổ chức BHTG trong khu vực và trên thế giới tham khảo khi triển khai chính sách BHTG.

Ngành ngân hàng: Không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh

Trong năm 2017, NHNN sẽ triển khai nhân rộng cổng thông tin kết nối khách hàng vay tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường minh bạch hoá, tuyên truyền, phổ biến thông tin tín dụng để khách hàng vay hiểu và khai thác thông tin tín dụng, nâng cao tỷ lệ biết và tra cứu thông tin…

Chức năng, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Nghị định trên thay thế Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013.

Đề xuất bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng.

Triển khai kịp thời, hiệu quả Đề án phát triển TTKDTM giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 (Đề án). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hiện đang khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định 2545/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai kịp thời, có hiệu quả để đạt được mục tiêu của Đề án trên cơ sở bám sát 10 nhóm giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra. Ông Bùi Quang Tiên – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, NHNN đã có trao đổi cụ thể với phóng viên liên quan đến vấn đề này.

Đảm bảo minh bạch trong cho vay, vì quyền lợi khách hàng

Ngày 15/03/2017, Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (Thông tư 39) và Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính (Thông tư 43) sẽ chính thức có hiệu lực.

Thông tư 39 và Thông tư 43 của NHNN – Một số quy định mới về hoạt động cho vay

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (Thông tư 39) và Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính (Thông tư 43). Theo Vụ Pháp chế NHNN, hai Thông tư được ban hành tạo lập khuôn khổ pháp lý mới về cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính đối với khách hàng và để thực hiện các quy định của Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS 2015), hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2014/NĐ-CP. Hai văn bản này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/3/2017.

NHNN triển khai toàn diện các giải pháp chính sách tiền tệ ngay từ đầu năm

Trong tháng đầu năm 2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để điều tiết thanh khoản hợp lý, điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, ổn định mặt bằng lãi suất.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017: Chủ động, linh hoạt điều hành CSTT, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủt hường kỳ tháng 1/2017 vừa được ban hành, Chính phủ giao nhiệm vụ cho NHNN và một số các bộ, ngành liên quan về giải pháp trong điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Trang 1 / 21