Trang chủ / Nghiên cứu trao đổi

Triển vọng và niềm tin trong tái cơ cấu hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu

Sau 01 năm triển khai, Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Nghị quyết 42) và Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 (Quyết định 1058) đã đi vào cuộc sống, thể hiện được tính đúng đắn trong định hướng chính sách của Quốc hội và Chính phủ, những giải pháp tháo gỡ đã tạo ra triển vọng và niềm tin đối với hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) và nhân dân trong việc xử lý một cách có hiệu quả nợ xấu trong nền kinh tế. 

Thông tư 18/2018/TT-NHNN: Đảm bảo hoạt động an toàn, liên tục của hệ thống thông tin trong lĩnh vực ngân hàng

Ngày 21/08/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành Thông tư 18/2018/TT-NHNN (Thông tư 18) quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng, thay thế Thông tư số 31/2015/TT-NHNN ngày 28/12/2015 quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng và Quyết định 29/2008/QĐ-NHNN ngày 13/10/2008 về việc ban hành quy định về bảo trì hệ thống trang thiết bị tin học trong ngành Ngân hàng.

Hiệu ứng tích cực từ chính sách tiền tệ

Đánh giá hiệu quả của chính sách tiền tệ là ở yếu tố tăng trưởng và lạm phát. Đặc biệt là lạm phát cơ bản đang được kiểm soát tốt cho thấy sự hiệu quả của chính sách tiền tệ.

Kinh nghiệm giám sát rủi ro của Tổng công ty BHTG Hàn Quốc

Nguyên tắc 13 - Bộ Nguyên tắc cơ bản phát triển các hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG) hiệu quả của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) khuyến nghị: “Tổ chức BHTG cần phải là một phần cấu thành một khuôn khổ nằm trong mạng an toàn tài chính có chức năng phát hiện sớm, can thiệp kịp thời các ngân hàng có vấn đề. Khuôn khổ này cần cho phép can thiệp trước thời điểm một ngân hàng phá sản. Hành động đó phải bảo vệ được người gửi tiền và góp phần ổn định tài chính”. Theo đó, tổ chức BHTG cần tham gia hiệu quả vào khuôn khổ giám sát thông qua việc có một hệ thống giám sát rủi ro tốt nhằm phát hiện và xác định sớm một ngân hàng đang hoặc sẽ trong điều kiện khó khăn về tài chính. Điều này có tác động trực tiếp tới tính hiệu quả của hệ thống BHTG.

Xác định vốn nhà nước của TCTD chuyển thành công ty cổ phần

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định vốn nhà nước của các tổ chức tín dụng nhà nước khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. 

Thanh toán không dùng tiền mặt: Khi tương lai được kéo lại gần

Một cấu phần chủ chốt trong ngân hàng số - xu hướng chủ đạo hiện nay - là thanh toán số. Các NHTM Việt Nam đã nhận thức ra rằng, để chuyển đổi số thành công, các ngân hàng phải chiếm lĩnh thị trường thanh toán số. 

Lạm phát trước ẩn số khó đoán: Giá dầu

Ẩn số khó đoán nhất với lạm phát hiện nay có lẽ là giá xăng dầu khi giá dầu thô thế giới vẫn đang trong xu hướng tăng cao. 

Bức tranh kinh tế 9 tháng: Ghi nhận thành công của chính sách tiền tệ

“Từ nay đến cuối năm NHNN sẽ theo dõi sát các diễn biến của nền kinh tế để điều hành tỷ lệ cung ứng vốn cho nền kinh tế bám sát chỉ tiêu định hướng đề ra”, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định.

Tài chính vi mô góp phần quan trọng xóa đói giảm nghèo

Thời gian qua, hoạt động tài chính vi mô (TCVM) tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng trong việc gia tăng mức độ tiếp cận dịch vụ tài chính của người nghèo, người có thu nhập thấp, góp phần quan trọng thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo, hạn chế cho vay nặng lãi, đặc biệt ở khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Để hoạt động TCVM phát triển cần sự phối hợp triển khai nhiều giải pháp từ cơ quan hoạch định chính sách và chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể và tổ chức TCVM…

Đẩy nhanh xử lý nợ xấu bằng các giải pháp thị trường

Với sự hỗ trợ của VAMC, hoạt động xử lý nợ xấu của các TCTD được đẩy nhanh và thực chất hơn.

Trang 1 / 64