Chế Độ:  
Trang chủ / Nghiên cứu - Trao đổi

Để BHTGVN tham gia mạnh mẽ hơn vào tái cơ cấu QTDND

“Tiếp tục rà soát, đề xuất cơ sở, nội dung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Luật bảo hiểm tiền gửi (BHTG) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trong thời gian chờ sửa Luật này, chủ động phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) đề xuất, nghiên cứu phương án, giải pháp để tham gia mạnh mẽ hơn trong việc tái cơ cấu quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) bằng nguồn lực của BHTG” – đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khi chủ trì Hội nghị chuyên đề QTDND vừa qua.

Xu hướng hoạt động bảo hiểm tiền gửi trên thế giới năm 2022

Trong bối cảnh hệ thống tài chính toàn cầu thay đổi với tốc độ nhanh chóng do sự phát triển các sản phẩm tài chính mới, sự liên thông ngày càng tăng giữa thị trường tài chính các nước, các tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trên thế giới đang chịu áp lực phải thay đổi để có thể đảm bảo được mục tiêu bảo vệ người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định tài chính. Trên thực tế, các tổ chức này đã và đang có những thay đổi về nhiều khía cạnh, từ mô hình hoạt động, vai trò xử lý cho đến các hoạt động nghiệp vụ như chi trả, cấp vốn,…

Để dịch vụ Mobile Money triển khai hiệu quả, an toàn và ngày càng phổ biến

Việc triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, nhất là nhóm người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ ngân hàng (unbanked/underbanked) đã và đang đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, Mobile-Money là dịch vụ mới, trong khi các hình thức thanh toán không tiền mặt khác như ví điện tử, mã QR…đã ngày càng phổ biến. Để dịch vụ Mobile Money có thể trở thành thói quen thanh toán của người dân vùng sâu vùng xa, nông thôn, miền núi…thì cần sự phối hợp của các Bộ, ngành trong việc tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thí điểm.

Chuyển đổi số - động lực lan tỏa chính sách bảo hiểm tiền gửi

Chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu trong cuộc cách mạng 4.0 – cuộc cách mạng về khoa học công nghệ. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao tế…thì “chuyển đổi số” là từ khóa thường xuyên được nhắc tới. Hệ quả mà Covid-19 gây ra đối với đời sống kinh tế - xã hội là “chất xúc tác” cho thấy rõ hơn sự cấp thiết phải chuyển đổi số về mọi mặt, xây dựng sự thống nhất từ quan điểm chỉ đạo đến hành động. Với vai trò là cơ quan trực tiếp chịu trách nhiệm bảo vệ người gửi tiền, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền thông của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) cũng sẽ có những đóng góp nhằm đẩy mạnh sự lan tỏa chính sách bảo hiểm tiền gửi cũng như niềm tin của công chúng vào hoạt động ngân hàng. 

Vai trò, trách nhiệm của Ban kiểm soát đối với hoạt động lành mạnh của QTDND

Trải qua hơn 25 năm kể từ khi có chủ trương thành lập, quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đã chứng minh được vai trò, vị trí quan trọng trong hoạt động tín dụng ở cơ sở, thiết lập được một mô hình tín dụng hợp tác mới, thích hợp với địa bàn nông thôn. Đến nay, đa số các QTDND hoạt động ổn định, chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo đầy đủ các tỷ lệ an toàn trong hoạt động, thực hiện tốt vai trò tương trợ thành viên trên địa bàn, tạo dựng được hình ảnh, niềm tin đối với cộng đồng và thành viên của mình. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động cũng còn phát sinh một vài QTDND yếu kém, bắt buộc NHNN và các cơ quan quản lý phải có biện pháp chấn chỉnh, xử lý.

Hoạt động bảo hiểm tiền gửi trên thế giới - Từ kết quả khảo sát của Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế

Hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG) quốc tế trên toàn thế giới đang không ngừng đổi mới, cải thiện mạnh mẽ mô hình cũng như mở rộng chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm tăng cường cơ chế bảo vệ người gửi tiền, đóng góp vào sự ổn định tài chính tại mỗi quốc gia. Để nắm bắt được diễn biến và xu hướng đó, hàng năm, Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) thực hiện khảo sát, xây dựng hệ thống dữ liệu toàn diện, cập nhật. Kết quả khảo sát do IADI triển khai năm 2021 cho thấy các quốc gia đang tiếp tục củng cố hệ thống BHTG và tiến tới tiệm cận các khuyến nghị tại Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả. 

Chuyển đổi số gia tăng năng suất lao động, xây dựng nền tảng phát triển bền vững của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

“Chuyển đổi số” được coi là xu hướng tất yếu trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) và cũng là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đồng thời, Chính phủ cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề này thông qua việc ban hành quyết định phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Không nằm ngoài xu hướng đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) với sứ mệnh của một tổ chức tài chính nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng cũng có trách nhiệm hưởng ứng, gương mẫu trong thực hiện chuyển đổi số, góp phần lan tỏa, thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia.

Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi về quyền và nghĩa vụ của người được BHTG, tổ chức tham gia BHTG

Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2013 đã tạo bước ngoặt quan trọng trong chính sách BHTG hướng tới mục tiêu bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, quá trình triển khai trên thực tế đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập cần được giải quyết, đồng thời để đồng bộ với quy định của pháp luật hiện hành cần thiết đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG, trong đó bao gồm những quy định liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người được BHTG, tổ chức tham gia BHTG.

Chi nhánh BHTGVN khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Triển khai quy chế kiểm tra đối với tổ chức tham gia BHTG

Kiểm tra là một trong những nghiệp vụ quan trọng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), thể hiện vai trò của BHTGVN trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Phí bảo hiểm tiền gửi - nguồn thu quan trọng góp phần tăng trưởng Quỹ dự phòng nghiệp vụ

Phí bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là nguồn thu lớn và quan trọng nhất của tổ chức BHTG, góp phần lớn trong việc tăng trưởng Quỹ dự phòng nghiệp vụ để chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền, nâng cao năng lực tài chính, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Trang 1 / 79