Chế Độ:  

Thu hồi từ công tác thanh lý tại QTDND Trù Hựu,tỉnh Bắc Giang đạt 97% số tiền đã chi trả

15:39-25/12/2020

Ngày 4/12/2020, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Đông Bắc Bộ đã thu hồi thêm số tiền 35 triệu đồng từ công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Trù Hựu, tỉnh Bắc Giang. Như vậy, tính đến nay Chi nhánh đã thu hồi thanh lý về cho Nhà nước 2,945 tỷ đồng, đạt 97% số tiền BHTGVN đã chi trả. Toàn bộ số tiền thu hồi từ thanh lý được bổ sung vào quỹ dự phòng nghiệp vụ theo đúng quy định. Trong thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình thanh lý, đôn đốc Hội đồng thanh lý QTDND Trù Hựu hoàn trả nốt số tiền BHTGVN đã chi trả cho người gửi tiền với mục tiêu thu hồi 100% số tiền đã chi trả tại QTDND này.

Năm 2011, Chi nhánh đã thực hiện chi trả 3,044 tỷ đồng tiền gửi được bảo hiểm cho 103 người gửi tiền (112 sổ tiền gửi) tại QTDND Trù Hựu. Từ đó đến nay, Chi nhánh đã tích cực phối hợp với Hội đồng thanh lý QTDND Trù Hựu thu hồi đối với các khoản nợ có khả năng thu.

Chi nhánh BHTGVN KV Đông Bắc Bộ