Dành cho khách hàng  
 

 Tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi
Cẩm nang
Tư vấn - Hỗ trợ

 

 Người gửi tiền
Cẩm nang
Tư vấn - Hỗ trợ

Liên kết  
Thăm dò ý kiến  
Khi gửi tiền vào ngân hàng bạn quan tâm tới yếu tố nào sau đây:
   Biểu quyết       Xem Kết Quả
Cẩm nang cho Tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi  

4.3. Cơ sở và cách tính phí bảo hiểm

Cơ sở tính phí BHTG là toàn bộ số dư tiền gửi bình quân của các loại tiền gửi được bảo hiểm của quý trước quý nộp phí BHTG. Cách tính phí BHTG phải nộp cho mỗi quý theo công thức sau đây:

                         S0 + S3 

                        -------------    +   S1  +  S2   

                               2                                                  0,15

            P  =    ---------------------------------     x      ----------

                                            3                                  100 x 4

Trong đó:

- P là số phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp trong quý thu phí (quý hiện hành);

- So là số dư tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm đầu tháng thứ nhất của quý trước quý thu phí BHTG;

- S1, S2, S3 là số dư tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm ở cuối các tháng thứ nhất, thứ hai, thứ ba của quý trước sát với quý thu phí BHTG;

       0,15

-   ----------   là tỷ lệ phí BHTG phải nộp cho một quý trong năm.

     100 x 4 

Số phí BHTG phải nộp được tính làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.

 

Bản quyền thuộc về DIV Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ web | Hỏi đáp  | English   |  Đăng Nhập  |  
Số giấy phép: 94/GP-BC Bộ VH-TT, cấp ngày 12/4/2006 TBT: TS.Đào Quốc Tính
Trụ sở chính: Tầng 12A, Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4)3974 2886 Fax: (84-4)3974 2866 Email: webmaster@div.gov.vn