Thông tin tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

CHI NHÁNH BHTGVN TẠI KHU VỰC TÂY BẮC BỘ

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 06/05/2019 đến hết ngày 16/05/2019.

Vị trí tuyển dụng:

 Vị trí nhân viên Phòng Kiểm tra

Số lượng

04 người

Mô tả công việc

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đề cương, quyết định, thông báo, thực hiện kiểm tra các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi theo Kế hoạch kiểm tra năm 2019 đã được Tổng giám đốc phê duyệt; Thực hiện kiểm tra tại chỗ đột xuất theo phân công của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện công tác chi trả và thanh lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có vấn đề.

- Tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thuộc địa bàn Chi nhánh quản lý hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động của các đơn vị có vấn đề và các báo cáo khác khi có chỉ đạo.

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng / kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên.

- Tin học văn phòng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp…

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Yêu cầu khác

Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Vị trí nhân viên Phòng Hành chính nhân sự

Số lượng

01 người

 Mô tả công việc

- Thực hiện công tác liên quan đến việc tổ chức, triển khai công việc thuộc lĩnh vực tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, hành chính quản trị, công nghệ.

- Thực hiện các chế độ liên quan đến người lao động, công tác thi đua khen thưởng, tổng hợp báo cáo…

-  Thực hiện các công việc hậu cầu của Chi nhánh.

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 Yêu cầu về kỹ năng/kinh nghiệm

- Biết một ngoại ngữ trình độ C.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Nắm vững nguyên tắc, chế độ, quy trình nghiệp vụ. Có khả năng soạn thảo văn bản. Thông thạo thủ tục hành chính.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thuộc khối kinh tế: Tài chính - Ngân hàng, Luật…. hoặc Công nghệ thông tin.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hành chính, nhân sự.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, áp dụng thành thạo các văn bản chế độ vào thực tế.

Nhân viên Phòng Tổng hợp

Số lượng

02 người

 Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ về kiểm soát nội bộ;

- Phối hợp với các phòng chức năng tại Chi nhánh thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy trình nghiệp vụ, các loại báo cáo nghiệp vụ, báo cáo chuyên đề;

- Lập các loại báo cáo nghiệp vụ, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu;

- Thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm tiền gửi và các công tác khác khi được phân công.

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 Yêu cầu về kỹ năng/kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp…

- Ưu tiên người có bằng thạc sỹ; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập.

Vị trí nhân viên Phòng Kế toán

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán trong Chi nhánh, lập Báo cáo Tài chính, Bảng cân đối theo Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam và Quốc tế;

- Hỗ trợ kỹ năng công nghệ thông tin để truy cập, chiết xuất số liệu phục vụ tiền tác nghiệp giám sát và kiểm tra của Chi nhánh;

- Phân tích tài chính, lập các Báo cáo Tài chính trên các ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin về Kế toán.

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng / kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên

- Trình độ B trở lên; Sử dụng thành thạo các phần mềm Kế toán và các phần mềm công nghệ thông tin.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: Kế toán, Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Tài chính doanh nghiệp…

- Ưu tiên người có bằng thạc sỹ; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo hoặc được đào tạo tại Quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ phổ thông.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán quốc tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; Có chứng chỉ ACCA.

Yêu cầu khác

- Tuổi không quá 40, sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập.

 

CHI NHÁNH BHTGVN TẠI KHU VỰC ĐÔNG BẮC BỘ

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 06/05/2019 đến hết ngày 16/05/2019.

Vị trí tuyển dụng:

 Vị trí nhân viên Phòng Kiểm tra

Số lượng

02 người

Mô tả công việc

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đề cương, quyết định, thông báo, thực hiện kiểm tra các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi theo Kế hoạch kiểm tra năm 2019 đã được Tổng giám đốc phê duyệt; Thực hiện kiểm tra tại chỗ đột xuất theo phân công của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện công tác chi trả và thanh lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có vấn đề.

- Tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thuộc địa bàn Chi nhánh quản lý hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động của các đơn vị có vấn đề và các báo cáo khác khi có chỉ đạo.

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng / kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên.

- Tin học văn phòng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp…

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Yêu cầu khác

Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

2. Nhân viên Phòng Giám sát

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ theo đúng quy trình do BHTGVN quy định: nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi (BHTG), công tác tổng hợp, công tác thông tin tuyên truyền, thu thập thông tin kinh tế, chính trị, xã hội ảnh hưởng đến tổ chức tham gia BHTG.

- Theo dõi diễn biến và nắm vững tình hình hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp tình hình hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp tình hình hoạt động mảng nghiệp vụ được phân công phụ trách theo quy định.

- Thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn và giám sát khách hàng được phân công.

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng / kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, quản lý và kinh tế ứng dụng, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp…

- Ưu tiên người có bằng thạc sỹ; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

3. Nhân viên Phòng Tổng hợp

Số lượng

01 người

 Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ về kiểm soát nội bộ.

- Phối hợp với các phòng chức năng tại Chi nhánh thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy trình nghiệp vụ, các loại báo cáo nghiệp vụ, báo cáo chuyên đề.

- Lập các loại báo cáo nghiệp vụ, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu;

- Thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm tiền gửi và các công tác khác khi được phân công.

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 Yêu cầu về kỹ năng/kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp…

- Ưu tiên người có bằng thạc sỹ; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập.

     

CHI NHÁNH BHTGVN TẠI KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 06/05/2019 đến hết ngày 16/05/2019.

I. Vị trí tuyển dụng:

1. Vị trí nhân viên Phòng Kiểm tra

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đề cương, quyết định, thông báo, thực hiện kiểm tra các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi theo Kế hoạch kiểm tra năm 2019 đã được Tổng giám đốc phê duyệt; Thực hiện kiểm tra tại chỗ đột xuất theo phân công của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện công tác chi trả và thanh lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có vấn đề.

- Tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thuộc địa bàn Chi nhánh quản lý hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động của các đơn vị có vấn đề và các báo cáo khác khi có chỉ đạo.

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng / kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên.

- Tin học văn phòng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp…

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Yêu cầu khác

Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

2. Nhân viên Phòng Giám sát

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ theo đúng quy trình do BHTGVN quy định: nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi (BHTG), công tác tổng hợp, công tác thông tin tuyên truyền, thu thập thông tin kinh tế, chính trị, xã hội ảnh hưởng đến tổ chức tham gia BHTG.

- Theo dõi diễn biến và nắm vững tình hình hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp tình hình hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp tình hình hoạt động mảng nghiệp vụ được phân công phụ trách theo quy định.

- Thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn và giám sát khách hàng được phân công.

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng / kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, quản lý và kinh tế ứng dụng, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp…

- Ưu tiên người có bằng thạc sỹ; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt;

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

     

 CHI NHÁNH BHTGVN TẠI TP. ĐÀ NẴNG

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 06/05/2019 đến hết ngày 16/05/2019.

Vị trí tuyển dụng:

 Vị trí nhân viên Phòng Giám sát

Số lượng

01 người

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ theo đúng quy trình do BHTGVN quy định: nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi (BHTG), công tác tổng hợp, công tác thông tin tuyên truyền, thu thập thông tin kinh tế, chính trị, xã hội ảnh hưởng đến tổ chức tham gia BHTG.

- Theo dõi diễn biến và nắm vững tình hình hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp tình hình hoạt động của từng tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổng hợp tình hình hoạt động mảng nghiệp vụ được phân công phụ trách theo quy định.

- Thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn và giám sát khách hàng được phân công.

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng / kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên hoặc tương đương.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc tin học ứng dụng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành thuộc khối kinh tế: kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng, quản lý và kinh tế ứng dụng, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp…

- Ưu tiên người có bằng thạc sỹ; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Vị trí nhân viên Phòng Hành chính nhân sự

Số lượng

01 người

 Mô tả công việc

- Thực hiện công tác liên quan đến việc tổ chức, triển khai công việc thuộc lĩnh vực tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, hành chính quản trị, công nghệ.

- Thực hiện các chế độ liên quan đến người lao động, công tác thi đua khen thưởng, tổng hợp báo cáo…

-  Thực hiện các công việc hậu cầu của Chi nhánh.

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 Yêu cầu về kỹ năng/kinh nghiệm

- Biết một ngoại ngữ trình độ C.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Nắm vững nguyên tắc, chế độ, quy trình nghiệp vụ. Có khả năng soạn thảo văn bản. Thông thạo thủ tục hành chính.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thuộc khối kinh tế: Tài chính - Ngân hàng, Luật… hoặc Công nghệ thông tin.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hành chính, nhân sự.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, áp dụng thành thạo các văn bản chế độ vào thực tế.

 

CHI NHÁNH BHTGVN KV NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 06/05/2019 đến hết ngày 16/05/2019.

Vị trí tuyển dụng:

Vị trí nhân viên Phòng Hành chính nhân sự

Số lượng

01 người

 Mô tả công việc

- Thực hiện công tác liên quan đến việc tổ chức, triển khai công việc thuộc lĩnh vực tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, hành chính quản trị, công nghệ.

- Thực hiện các chế độ liên quan đến người lao động, công tác thi đua khen thưởng, tổng hợp báo cáo…

-  Thực hiện các công việc hậu cầu của Chi nhánh.

- Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quản lý, theo dõi trụ sở làm việc của Chi nhánh;

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 Yêu cầu về kỹ năng/kinh nghiệm

- Biết một ngoại ngữ trình độ C.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Nắm vững nguyên tắc, chế độ, quy trình nghiệp vụ. Có khả năng soạn thảo văn bản. Thông thạo thủ tục hành chính.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thuộc khối kinh tế: Tài chính - Ngân hàng, Luật…. hoặc Công nghệ thông tin.

Yêu cầu khác

- Sức khoẻ tốt.

- Ưu tiên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hành chính, nhân sự.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, áp dụng thành thạo các văn bản chế độ vào thực tế.

 

CHI NHÁNH BHTGVN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 06/05/2019 đến hết ngày 16/05/2019.

I. Vị trí tuyển dụng:

Vị trí nhân viên Phòng Kiểm tra

Số lượng

02 người

Mô tả công việc

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đề cương, quyết định, thông báo, thực hiện kiểm tra các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi theo Kế hoạch kiểm tra năm 2019 đã được Tổng giám đốc phê duyệt; Thực hiện kiểm tra tại chỗ đột xuất theo phân công của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện công tác chi trả và thanh lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có vấn đề.

- Tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thuộc địa bàn Chi nhánh quản lý hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động của các đơn vị có vấn đề và các báo cáo khác khi có chỉ đạo.

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

Yêu cầu về kỹ năng / kinh nghiệm

- Tiếng Anh trình độ C trở lên.

- Tin học văn phòng trình độ B trở lên.

Yêu cầu về trình độ học vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành khối kinh tế: tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại; tốt nghiệp đại học loại giỏi; có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Yêu cầu khác

Có tinh thần làm việc nghiêm túc, sáng tạo và trung thực, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

II. Hồ sơ cần nộp:

Bản sao công chứng, chứng thực bằng tin học, ngoại ngữ và các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập.

Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (thời hạn sử dụng trong 06 tháng gần đây).

Đơn xin dự tuyển.

Bản sao giấy khai sinh.

Bản sao giấy chứng nhận sức khoẻ (thời hạn sử dụng trong 06 tháng gần đây).

Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh 3x4, 02 ảnh 2x3 chụp không quá 06 tháng.

Bản sao công chứng, chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước, Hộ khẩu.

Bản tóm tắt kinh nghiệm và quá trình công tác trước đây (nếu có).

Ngoài bìa Hồ sơ, đề nghị ứng viên ghi rõ vị trí dự tuyển, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam liên hệ khi cần thiết.

III. Địa điểm nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Nhân sự - Phòng Tổ chức cán bộ, tầng 12A, Tòa nhà Thủ Đô, Số 109, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (Liên hệ: Đ/c Ngọc 0912.268.229 hoặc đ/c Hà 0377.723.567).

Hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Hành chính nhân sự - Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Số 4, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Liên hệ: Đ/c Đỗ Thị Thanh Loan, Trưởng phòng Phòng Hành chính nhân sự, số điện thoại 0988.237.268).

IV. Thời gian tuyển dụng: Dự kiến từ ngày 20/5/2019.

* Lưu ý

- Danh sách những ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ gửi thông báo qua email hoặc điện thoại của ứng viên về thời gian, địa điểm dự tuyển và nội dung liên quan. Trường hợp có thay đổi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ thông báo sau.   

 

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không trả lại hồ sơ đối với ứng viên.