Dành cho khách hàng  
 

 Tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi
Cẩm nang
Tư vấn - Hỗ trợ

 

 Người gửi tiền
Cẩm nang
Tư vấn - Hỗ trợ

 
Liên kết  
Thăm dò ý kiến  
Khi gửi tiền vào ngân hàng bạn quan tâm tới yếu tố nào sau đây:
   Biểu quyết       Xem Kết Quả
Hoạt động Ngân hàng - Tài chính  

Ngành Ngân hàng triển khai nhiệm vụ năm 2010

09:12-24/12/2009

Ngày 23/12/2009, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2010 nhằm đánh giá hoạt động ngân hàng năm 2009 và định hướng nhiệm vụ của Ngành năm 2010 dưới sự chủ trì của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị và giao nhiệm vụ cho ngành Ngân hàng. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN,các thành viên Hội đồng tư vấn chính sách TCTT quốc gia,Uỷ ban Kinh tế Quốc hội, lãnh đạo các đơn vị thuộc NHNN, Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng và Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các tổ chức tín dụng

Tại Hội nghị, Phó Thống đốc thường trực NHNN Trần Minh Tuấn đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Ngân hàng năm 2009 và định hướng nhiệm vụ năm 2010.

Năm 2009, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự nỗ lực cố gắng của toàn Ngành, hoạt động ngân hàng năm 2009 đã đạt được những kết quả đáng khả quan, cụ thể là: Điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá phù hợp với mục tiêu quản lý, điều hành của Chính phủ; Hành lang pháp lý về tiền tệ và hoạt động ngân hàng tiếp tục được hoàn thiện; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao; Hệ thống các TCTD hoạt động an toàn và tiếp tục phát triển; Thanh toán không dùng tiền mặt, công nghệ và dịch vụ ngân hàng được mở rộng. Các TCTD nhìn chung đã có nhiều cố gắng trong việc chấp hành các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, nhất là trong việc thực hiện cơ chế cho vay hỗ trợ lãi suất; chủ động khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu chung của toàn Ngành. Đặc biệt, các ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục thể hiện được vai trò chủ đạo, tích cực và tiên phong trong việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của NHNN và phát huy tốt vai trò dẫn dắt thị trường tiền tệ.

Trong năm 2010, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra, NHNN định hướng, mục tiêu và giải pháp lớn về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng như sau: Tập trung hoàn thiện thể chế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, trọng tâm là hoàn thiện 2 dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng để trình Quốc hội Khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 7; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ; Điều hành chính sách tiền tệ một cách thận trọng, linh hoạt theo nguyên tắc thị trường, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng, kiềm chế lạm phát do Quốc hội đề ra; Ổn định thị trường ngoại hối, thị trường vàng trong nước; Tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng công tác thống kê, dự báo tiền tệ và cán cân thanh toán quốc tế; Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; Kiểm soát chặt chẽ nợ quá hạn, đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Ngân hàng đã đạt được đồng thời nhấn mạnh đóng góp của ngành Ngân hàng có ý nghĩa rất quyết định trong việc đạt được những thành tựu chung của nền kinh tế. Với vai trò là ngân hàng trung ương, NHNN đã tham mưu và tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ một cách hiệu quả, đúng và phù hợp; điều hành theo quy luật của thị trường và vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Đáng chú ý là, toàn ngành Ngân hàng đã triển khai kịp thời, quyết liệt và có hiệu quả các chính sách hỗ trợ lãi suất. Nhờ đó, chính sách này đã có tác động tích cực giúp các doanh nghiệp và hộ sản xuất giảm chi phí vay vốn, giảm giá thành sản phẩm, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ngăn chặn suy giảm kinh tế.

An toàn hệ thống được đảm bảo, các TCTD đã có sự phối hợp, qua đó hoạt động lành mạnh, ổn định trong thế vững mạnh hơn, khả năng cạnh tranh ngày càng được nâng cao, điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh các ngân hàng trên thế giới hiện nay hoạt động rất khó khăn; Các TCTD đã thực hiện đổi mới, hiện đại hoá công nghệ, tăng cường năng lực tài chính, đội ngũ cán bộ có sự trưởng thành; luật pháp về hoạt động ngân hàng ngày càng được hoàn thiện phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Hệ thống ngân hàng đã chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật điều hành và thể hiện tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung.
Thủ tướng cho rằng, những kết quả ngành Ngân hàng đã đạt được trong năm 2009 là tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2010. Tuy nhiên, do kinh tế thế giới phục hồi chậm, mục tiêu của chúng ta là phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2010 đạt 6,5% (cao hơn năm 2009) nên nhiệm vụ đặt ra cho ngành Ngân hàng là rất lớn. Do đó, Thủ tướng yêu cầu NHNN cần khẩn trương triển khai ngay các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, trong đó tập trung vào năm nhóm vấn đề sau:

Một là, NHNN cần làm tốt hơn nữa vai trò của một ngân hàng Trung ương, tham mưu và thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt, kịp thời, hiệu quả phục vụ mục tiêu đưa ra là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phấu đấu phục hồi tăng trưởng cao hơn năm 2009. Do đó, toàn ngành Ngân hàng phải coi đây là nhiệm vụ hàng đầu. Theo dõi, giám sát chặt chẽ và dự báo kịp thời diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính - tiền tệ trong nước và quốc tế để có chính sách, giải pháp thích hợp trong điều hành hoạt động ngân hàng và xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Hai là, NHNN tăng cường vai trò quản lý nhà nước của NHTW; rà soát, hoàn thiện hệ thống thể chế về hoạt động tiền tệ - ngân hàng để thực hiện đúng chức năng, trọng tâm là hoàn thiện 2 dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng để trình Quốc hội Khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 7; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo hoạt động của hệ thống ngân hàng an toàn, hiệu quả, lành mạnh, linh hoạt hơn, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động ngân hàng trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Ba là, NHNN làm tốt hơn nữa vai trò chủ sở hữu đối với các ngân hàng thương mại nhà nước, đảm bảo để các ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục thể hiện vai trò chủ đạo, nòng cốt và là lực lượng chủ lực cùng cả hệ thống ngân hàng đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp để chung sức, chung lòng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chung.

Bốn là, quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy NHNN trung ương và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố; đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị điều hành; tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Năm là, tăng cường công tác cải cách hành chính, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận và giúp công chúng hiểu rõ hơn về hoạt động ngân hàng.

Thay mặt toàn Ngành, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và khẳng định những nhiệm vụ mà Thủ tướng giao sẽ được bổ sung hoàn chỉnh vào chương trình công tác của toàn Ngành để triển khai rộng rãi trong hệ thống NHNN và các TCTD. Trên tinh thần đó, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh thêm một số vấn đề:

Về các mục tiêu điều hành được xác định như sau: Tổng phương tiện thanh toán và dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng khoảng 25% so với cuối năm 2009; Lãi suất và tỷ giá được điều hành ở mức hợp lý phù hợp với các cân đối kinh tế vĩ mô, đảm bảo ổn định hoạt động và an toàn hệ thống.

Ngoài ra, thời gian tới, các TCTD cũng cần có sự quan tâm đúng mức và không thể chủ quan với vấn đề nợ xấu. Toàn hệ thống tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng; Tiếp tục triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2020; Tăng cường hoạt động đối ngoại của NHNN nhằm thu hút các nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong quá trình hội nhập.


XT- SN

(Theo sbv.com.vn)

In ấn  Nhận xét  Nhận xét  Gửi Email  Quay lại

Các tin đã đưa
 • Siết chặt tín dụng trong năm 2010 - (23/12)
 • Điều tra hành vi lũng đoạn thị trường ngoại hối - (18/12)
 • Chỉ đạo các NHTM triển khai thực hiện các Quyết định của Thống đốc NHNN về điều chỉnh các mức lãi suất và tỷ giá - (01/12)
 • Tiếp tục hỗ trợ lãi suất là cần thiết - (05/11)
 • Sửa đổi Luật Ngân hàng nhà nước: Chưa xây dựng ngân hàng trung ương độc lập - (03/11)
 • Hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh - (06/10)
 • Thống đốc NHNN chỉ đạo một số nhiệm vụ ngành Ngân hàng cần triển khai trong những tháng cuối năm 2009 - (29/09)
 • Thị trường tài chính việt nam - hướng cải cách trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và khủng hoảng tài chính - (22/09)

 • Bản quyền thuộc về DIV Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ web | Hỏi đáp  | English   |  Đăng Nhập  |  
  Số giấy phép: 94/GP-BC Bộ VH-TT, cấp ngày 12/4/2006 TBT: TS.Đào Quốc Tính
  Trụ sở chính: Tầng 12A, Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  Điện thoại: (84-4)3974 2886 Fax: (84-4)3974 2866 Email: webmaster@div.gov.vn