Dành cho khách hàng  
 

 Tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi
Cẩm nang
Tư vấn - Hỗ trợ

 

 Người gửi tiền
Cẩm nang
Tư vấn - Hỗ trợ

 
 
Thăm dò ý kiến  
Khi gửi tiền vào ngân hàng bạn quan tâm tới yếu tố nào sau đây:
   Biểu quyết       Xem Kết Quả
Văn bản pháp luật  
 
Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc NHNN Quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Thông tư số 24/2014/TT-NHNN ngày 06/09/2014 Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động BHTG
Thông tư số 14/2014/TT-NHNN ngày 20/5/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Thông tư số 41/2014/TT-BTC ngày 8/4/2014 của Bộ tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 Quy định về Quỹ đảm bảo an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
Quyết định số 3090/QĐ-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN về cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.
Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Quyết định 1395/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều lệ về tổ chức và hoạt động BHTGVN
Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 25/12/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHTG
Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 14/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về kiểm soát đặc biệt đối với Tổ chức tín dụng
Thông tư số 31/2013/TT-NHNN ngày 13/2/2013 của NHNN về quy định báo cáo thống kê áp dụng với các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD, Chi nhánh NHNg.
Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13
Trang 1/2
12>>>|
Bản quyền thuộc về DIV Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ web | Hỏi đáp  | English   |  Đăng Nhập  |  
Số giấy phép: 94/GP-BC Bộ VH-TT, cấp ngày 12/4/2006 TBT: TS.Đào Quốc Tính
Trụ sở chính: Tầng 12A, Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4)3974 2886 Fax: (84-4)3974 2866 Email: webmaster@div.gov.vn